Åpent brev til utenriksminister Søreide

Øystein Bjøndal LundUtenriks3 Comments

Jul og nyttår som var bodde jeg hos en familie på landsbygda i Brasil (Pernambuco). Familien har under opparbeidelse en liten gård, bestående av noen høner og dyrking av frukt og grønnsaker. Huset er bygget i murstein, det er ikke ferdig pusset hverken utvendig eller innvendig. Dører og vinduer er preget av mange gangers gjenbruk. Det spede møblementet ville av oss nordmenn vært levert på nærmeste søppelfylling for lenge siden, det ville ikke være egnet for bruktbutikken. Dusjen bestod av en bøtte vann over hodet, do ble spylt ned med en bøtte vann, også. Betonggulvet er enda ikke fliselagt. Frokost og lunsj består stort sett av couscous (av mais) og stekt egg. Bønner og ris. Julaften og nyttårsaften var det fest med kalkun og grillmat. Denne drøye uken bodde det 3 familier, 15 personer, i dette lille huset. Det var stor glede. Ingen klager, en enorm gjestfrihet. En måned før jul var familiefar utsatt for en ulykke. Dette har medført inntektstap (sykemeldingsordning finnes ikke), og store ekstrautgifter. Sykehuset er en times kjøretur (med buss – på motorvei der man knapt noe sted kan kjøre i maksimal fartsgrense, på grunn av humper, manglende asfalt osv.

Min opplevelse er ikke unik. Dette er hverdagen for mer enn halvparten av landets 208 millioner innbyggere. Mange vet ikke hvor neste dags måltid skal komme fra. Minstelønnen i Brasil er under 2400 kroner per måned. Levekostnaden er nok noe lavere enn i Norge, men ikke på langt nær hva inntektsforskjellen skulle tilsi. Brunevarer, hvitevarer, leiligheter, møbler, is, sjokolade, brus, mobiltelefoni, internett, poteter, gulrøtter, brød og kornprodukter koster omtrent det samme som i Norge – så da kan man jo bare tenke seg hvor uoppnåelig dette er for det store flertallet av befolkningen.

Brasil er I utgangspunktet et rikt land. Naturressurser i form av olje og gass, bauxitt, skog. Tropisk klima med gode vilkår for dyrking av frukt og grønnsaker. Gode universiteter. Industri. Og mye mer. Dessverre lider landets befolkning av udyktig og korrupt politisk ledelse. Sittende president Temer har iverksatt en rekke tiltak for å kunne beholde sin posisjon, tiltak som går utover folket, men tjener de rikeste av de rike. Fjerne urfolks grunnlovsfestede rett til land de tradisjonelt har bodd på, amnesti for ulovlig okkupasjon av offentlig jord på eiendommer opptil 25 kvadratkilometer, svekke miljøtiltak i landbruket, svekke kontroll med sprøytemidler og miljøgifter i jordbruket og redusere størrelsen på naturvernområder i Amazonas med 3500 kvadratkilometer er neppe til beste for Brasil, befolkningen ei heller det internasjonale samfunn. Men det tjener en korrupt godseierlobby som kontrollerer tilstrekkelig seter i underhuset til å sikre presidentens posisjon.

Norge har siden 2011 overført 8,6 milliarder kroner til Brasil, som belønning for redusert avskoging i Amazonas. Norge har lovet inntil 3 milliarder kroner årlig til formålet.

Partiet De Kristne støtter prosjekter og tiltak som vil redusere avskoging i Amazonas, da regnskogen er av stor betydning for vår klode. Vi vil likevel be utenriksministeren finne andre virkemidler, da slike overføringer til en korrupt statsledelse gir mer penger i lomma til de få som beriker seg på befolkningens bekostning!

Den brasilianske kvinnen Maria Pires Bjørgen, nå bosatt i Haugesund, skriver på sin Facebook side blant annet “… Det er bedre å hjelpe de fattige gatebarna og de som går sultne, der foreldre som oftest må jobbe fra kl. 8 til kl. 7 på kvelden for å tjene mindre enn 1000 kr i måneden.”

Dette er en tankegang som vi i Partiet De Kristne støtter fullt ut.

Partiet De Kristne vil gjennom dette brev gi følgende oppfordring til utenriksminister Søreide:

 • Krev redegjørelse og dokumentasjon for Brasils bruk av norske midler (følges opp av Riksrevisjonen)
 • Være tydelig i forhold til Brasil på at vi ikke aksepterer et korrupt statsregime, og ikke vil støtte dette økonomisk
 • I stedet for å yte penger til Brasil direkte, kanalisere midlene gjennom støtte til næringsutvikling, gjerne i form av infrastruktur / veinett el.l.
 • Kanalisere midler gjennom private organisasjoner som har gode løsninger og etterrettelig dokumentasjon, for å hjelpe den del av den Brasilianske befolkning som trenger det mest

For Partiet De Kristne

Øystein Bjøndal Lund, sentralstyret

3 Comments on “Åpent brev til utenriksminister Søreide”

 1. Avatar

  Hei Øystein.
  Dette var bra men Når det gjelder overnevnte så tror jeg ikke at PDKs synspunkter vil tas til følge med det viser jeg til at Noge har mange biatrial avtaler med Brasil. Statoil drifter en del felt i Brasil, samtidig som Aker S , TechnipFMC og en rekke andre leverandører til oljemarkedet er representert med egne fabrikker i Brasil. Hvis Norge med UD og Utenriksministeren skulle ettergi dine krav så vil det være å avsi en dødsdom over Norske interesser i Brasil.
  Jeg beundrer ditt engasjement men jeg tror ikke dette blir tatt serlig seriøst opp i Hverken regjering eller i UD.

 2. Øystein Bjørndal Lund

  Dersom Statoil, Aker og disse andre er avhengig av norsk «bistand» for å få innpass på det brasilianske markedet, så får de holde seg på norsk sokkel! Jeg kommer ikke under noen omstendighet til å være for korrupsjon, uansett hvilken form den måtte ha.

  Etter mitt syn har det internasjonale samfunn et ansvar for å ta et klart standpunkt i så henseende, og være lojale ovenfor de fattigste av de fattige. Dette også ut fra et ståsted om vårt ansvar for å hjelpe dem som trenger det / utvise nestekjærlighet.

  Det er jo bedre da å boikotte korrupte regimer (evt finne alternative aksjonsformer), for å vise at dette er en politikk som ikke er akseptabel.

  Det hjelper så lite om norsk bistand øremerkes, så lenge det da frigjøres øvrig kapital til statsledere (enten det er Brasil eller andre nasjoner).

  Vi må selv besørge at hjelpen kommer dit den skal, ved egne organisasjoner vi har kontroll med. Regnskogfondet er en vits. Det kuttes over en lav sko, og det er store penger involvert.

  Av og til skulle jeg ønske at Norge var et fattig land, og ikke hadde disse oljepengene, slik at også våre stortingspolitikere faktisk måtte sette tæring etter næring og tenke over hvordan midlene ble benyttet.

 3. Avatar

  Takk for god informasjon om forholdene i Brasil.Her trengs det opprydning fra våre myndigheter. mitt spørsmål til deg! Hvilken private ideelle eller organisasjoner kan man støtte for at hjelpen kommer fram? Da fortrinnsvis norske? Mvh Tore Bruknapp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *