BLÅ-BLÅ KLIMAPOLITIKK -best og billigst

AdminValg 20172 Comments

Det er interessant å se at de selvoppnevnte miljøpartiene MDG SV og Rødt ennå ikke har berørt de mest miljøvennlige Klima og Miljøtiltak i valgkampen i år.

Det faktum at det mest selvfølgelige moment har vært totalt fraværende i offentlig valgkampen i norsk politikk, er svært bekymringsfullt.

Når det mest grunnleggende ikke engang nevnes, reiser det alvorlige spørsmål om hvor langt borte miljøpartiene er fra dagens virkelighet.

Når elementærkunnskap om fotosyntesens mest miljøvennlige verdiskapningsegenskaper har vært helt fraværende samtidig med at miljøbevegelsen og miljøpartiene til tider har vist en tilnærmet demagogisk manipulerende og til dels skremmende fremferd på bakgrunn av kontroversielle forskningsresultater for å få igjennom beslutninger med høyst tvilsom miljø og klimagevinst, synes motivet å være å styrke egen maktposisjon mere enn å tjene samfunnet.

Når halvdelen av klodens skogbestand er utryddet i historisk tid, er der imidlertid ingen tvil om at noe er galt – godt hjulpet av mennesker.

Men betydningen av gjenplantingen av kloden til erstatning av 40-50 % skog som har forsvunnet, synes å være et ikke-tema i det politiske rom.

På tross av forskning, og på tross av allmenn opplysning om sammenhengen mellom det avskogede Afrika og temperaturøkningen på bakken som føder tornadoer som vandrer langt og blir skadevoldere på andre kontinenter, så har det ikke vært mulig å koble denne kunnskapen til praktiske løsninger.

Denne manglende logiske konsekvens er ikke bare interessant, bekymringsfull og urovekkende, den er både katastrofal, klanderverdig og slett og rett ansvarsløs!

«Uten skog intet liv» sitat av forstkandidat Trygve Refsdal. Klodens feilaktige skogforvaltning er derfor en forbrytelse mot menneskeheten, uansett om dette skyldes skogbrenning i krig, kolonistenes og senere aktørers skogbrenning i grådighetens navn, eller lokale bønders egen uforstand, fordi:

• Der det er skog faller temperaturen 16 grader i luften.
• Skogen gir ren luft og rent drikkevann.
• Skogen hindrer jorderosjon
• Skogbelter bryter vind og reduserer dermed uttørking
• Trær gir nødvendig skygge for produksjon av mange forskjellige grønnsaker.
• Skog gir ly for vilt og jaktmuligheter
• Skog gir biobrensel for matlaging
• Skog binder CO2 både i stående skog og i byggematerialer.
• Skog trekker dugg og nedbør til seg

Planteskoledrift for etablering av fruktplantasjer og skogreising i utviklingsland er derfor nøkkelen til både fattigdomsbekjempelse og grunnleggende klima-/miljøarbeid.
Dette er utprøvd i åtte land i 10 år gjennom familiebedrifter, gjennom organisasjoner, i samarbeid med menigheter og kirkesamfunn, for handikappede, flyktningleirer for internt fordrevne, og som ledd i en sosial pedagogisk behandling av pasienter med psykiske lidelser.
Fotosyntesens verdiskapende egenskaper er også for de fattige. Med noen få 100-lapper i året i tre år har fattige familier ved å utnytte fotosyntesen kunnet femdoble sine inntekter i løpet av tre år.

Artikkelen fortsetter under bildet

FATTIGDOMSBEKJEMPELSE: 19 fattige bønder i Etiopia gjennomførte i 2009, som den første gruppen, kurs i skogplanteproduksjon. Daglig leder i www.plant-et-tre.no, Jørgen Lollike, midt i bildet.

PDK vil stopp all bistandshjelp for å gjøre de rike rikere og i stedet satse på den fattigste delen av den matproduserende befolkning. Den delen utgjør omkring 60 – 80 % avhengig av land. I tillegg er det mulig å tilbakeføre mange fra slummen i storbyene som oftest eier et dekar jord på sitt opprinnelige hjemsted. Et dekar er nok til etablering av en planteskole og leve bra av det.
En slik omlegning må nødvendigvis få radikale konsekvenser for både en rasjonell utviklingshjelp og klimasatsing. En slik omlegning må være resultatorientert på både klima/miljø og fattigdomsbekjempelse.
På det internasjonale planet må vi løfte denne dobbelte visjonen frem. Det gir HÅP og håpet vil dempe presset på flyktningstrømmen til Europa.
Det virker i slumområder, det virker i flyktningleirer, det virker blant nomader. I tillegg virker det for både analfabeter og fattige bønder på landet, marginaliserte, handikappede, utstøtte etc.
Partiet De Kristne vil skape HÅP midt i håpløsheten!

Jørgen Lollike, fylkesleder for Partiet De Kristne Oppland

Del denne posten

2 Comments on “BLÅ-BLÅ KLIMAPOLITIKK -best og billigst”

 1. For å underbygge påstandens betydning av skogreisning siteres følgende av Knut Dæhlen fra boken «Gull og Grønne Skoger» utgitt av Oppland skogselskap 2007
  Det er teknisk, biologisk og økonomisk mulig å mer enn fordoble skogressursene og opptak av karbon.
  I siste halvdel av forrige århundre ble foretatt investeringer i planting og ungskogpleie som har ført til at norske skoger i dag binder ca. 30 millioner tonn hvert år, over halvparten av vårt lands årlige menneskeskapte utslipp av CO2.
  En tilsvarende oppbygging av skogressursene i global sammenheng vil kunne bidra til å senke nettoutslippet av CO2 med 40 %
  Kostnadene per tonn CO2 –sink ved skogtiltak er om lag 5 til 10 % av kostnadene ved teknologisk deponering.

 2. Takk til Jørgen Lollike for at han set fokus på dette naturlege saksfeltet !
  Naturen er i seg sjølv fantastisk. Når det er problem i naturen, så er også løysinga å finne i natuen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *