Bli medlem!

Meld deg inn her!
Meld deg inn og gjør en forskjell!

Demokratiet er en fantastisk oppfinnelse! Her kan alle som ønsker det, si sin mening og gjøre en forskjell. Når meningsfeller står sammen og taler med én røst, blir gjennomslaget større. Når regjeringer skal dannes og lover vedtas er det fortsatt tallenes tale som avgjør.

Partiet De Kristne har tatt opp kampen mot en utvikling vi tror skader landet vårt, både på kort og på lang sikt. Og det har vi gjort i trygg forvissning om at den linjen sittende regjering fører har vært et elitistisk prosjekt uten støtte i folkedypet.

Nå må du som vil ta vare på den verdiarven som har preget Norge i tusen år, komme på banen. Eller rettere sagt: Bli medlem i Partiet De Kristne!

Vi står foran et kommune og fylkesvalg i år der vi opplever at mange er frustrert over de etablerte partiene, og politikken som er ført de siste mange årene. Dette kan du gjøre noe med gjennom å melde deg inn i Partiet De Kristne idag!

Kontingenten

Kontingenten er slik gjeldende fra 2019:
Ordinær kontingentsats kr 350,-
Redusert sats (ektefeller, honnør, student) kr 250,-

Send navn, fødselsdato, adresse, medlemstype (ref. ovenfor), e-postadresse og telefonnummer til innmelding@dekristne.no. (Lenken åpner e-post programmet du bruker. Skulle ikke dette fungere, åpne programmet manuelt, og send informasjonen opplistet ovenfor til adressen innmelding@dekristne.no.)

Du kan også sende en sms eller ringe til tlf 459 08 400.

Er du medlem fra før, bruker du informasjonen ovenfor, og verver nye medlemmer!
Og denne meldingen deler du gjerne videre, sammen er vi sterkere!

Det er et overordnet mål for Partiet De Kristne å redusere offentlig byråkrati i størst mulig grad.

Bli med på laget!
  • facebook
  • twitter
Gi en gave