Bli medlem!

Meld deg inn og gjør en forskjell!

Demokratiet er en fantastisk oppfinnelse! Her kan alle som ønsker det, si sin mening og gjøre en forskjell. Når meningsfeller står sammen og taler med én røst, blir gjennomslaget større. Når regjeringer skal dannes og lover vedtas er det fortsatt tallenes tale som avgjør.

Partiet De Kristne har tatt opp kampen mot en utvikling vi tror skader landet vårt, både på kort og på lang sikt. Og det har vi gjort i trygg forvissning om at den linjen sittende regjering fører har vært et elitistisk prosjekt uten støtte i folkedypet.

Nå må du som vil ta vare på den verdiarven som har preget Norge i tusen år, komme på banen. Eller rettere sagt: Bli medlem i Partiet De Kristne!

Vi har lagt valget bak oss, og ser fremover. Mange stemte taktisk, nå kan du være taktisk for fremtiden, og melde deg inn i partiet!

Kontingenten

Kontingenten er slik gjeldende fra 2018:
Ordinære medlemmer kr 380,-
Ektepar kr 600,-
Honnør kr 250,-
Pensjonist ektepar kr 400,-
Student kr 200,-

Merk at fra og med 03/10-18, er det fri innmelding ut året.

Send navn, fødselsdato, adresse, medlemstype (ref. ovenfor), e-postadresse og telefonnummer til innmelding@dekristne.no. Dette åpner e-post programmet du bruker. Skulle ikke dette fungere, åpne programmet manuelt, og send informasjonen opplistet ovenfor til innmelding@dekristne.no.

Du kan også sende en sms eller ringe til tlf 459 08 400.

Er du medlem fra før, bruker du informasjonen ovenfor, og verver nye medlemmer!
Og denne meldingen deler du gjerne videre, sammen er vi sterkere!