Det er behov for oss i norsk politikk

Øystein Bjøndal LundLandsmøteLeave a Comment

Jeg tror det utvedtydig er behov for oss i norsk politikk.
Vi tror på nasjonalstaten. Vi tror på å stå på ansvar for norske innbyggere. Vi tror på at vi som norske politikere skal sette Norge først.

Tomas Moltu – Partiet De Kristne, det eneste verdikonservative

Tomas Moltu – Partiet De Kristne, det eneste verdikonservativePartiet De Kristne er nå det eneste verdikonservative alternativet i norsk politikk. Tross et svakt valgresultat har vi vist at vi kan ha innflytelse langt utover sin oppslutning. Det er ingen tvil om at vi trengs i norsk politikk. Det er et behov for at vi finnes som et alternativ. Vi erkjenner nederlag på konservative merkesaker, men vi skal ikke snu oss og se bakover på tapte slag. Vi skal se fremover hvordan vi kan vinne. Som et borgerlig parti er det viktig for oss å flytte makten nedover og ut til folket. Dette er bærende for vårt politiske arbeid og det definerer oss på borgerlig side i det politiske landskapet. PDK er samtidig et parti som ønsker å styrke nasjonalstaten. Vi mener at politikere står til ansvar for velgere i det land som de er valgt inn for. Vi utfordrer derfor overnasjonale strukturer og ønsker å flytte makten tilbake til folket.Partiet De Kristne #verdikonservativt #NorskPolitikk #valgresultat #innflytelse #oppslutning #politikk #konservative #borgerlig #folket #arbeid #nasjonalstaten #overnasjonal #aktenTilbakeTilFolket #konservativt

Publisert av Partiet De Kristne Tirsdag 1. mai 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *