Kontakt informasjon:

Telefon:

480 43 087

Epost:

hedmark@dekristne.no

Personlig Epost:

eva.irene.kosberggrind@dekristne.no 


Eva Irene Kosberggrind -Fylkesleder Hedmark

Hedmark
Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Samme år ble Solør (med Vinger) og Odalen inkludert i amtet. I 1919 skiftet den navn til det vi i dag kjenner som Hedmark fylke. Fylket består derfor av distriktene Hedmarken, Solør, Vinger, Østerdalen samt Odalen.1. Elias Akselsen, f. 1947 , Sør-Odal
2. Ola Østtveit, f. 1957, Stange
3. Eva Irene Kosberggrind, f. 1960, Stange
4. Ellen Goldie, f. 1970, Løten
5. Nils Petter Karlsen, f. 1964, Ringsaker
6. Ellen Barmala, f. 1939, Stange
7. Kjell Einar Berg, f. 1936, Sør Odal
8. Svein Erik Westvang, f. 1943, Ringsaker
9. Inger Johanne Jedida Aanje, f. 1947, Hamar
10. Julie Jørgensen, f. 1994, Hamar
11. Yngve Bergstrøm, f. 1949, Eidskog
12. Nichlas Adriano Romalgi Wilhelmsen, f. 1987, Stange
13. Erling Kylstad, f. 1941, Oslo

Placeholder

Hedmark Facebook


Placeholder

Listetopp Hedmark

Del denne siden