Kontakt informasjon:

Telefon:

481 72 081

Epost:

nord-trondelag@dekristne.no

Annet

 bjorg.elverum@dekristne.no


Bjørg Elverum -Fylkesleder Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag er et typisk distriktsfylke med spredt bosetning og mindre tettsteder. Jord- og skogbruket la grunnlaget for industriutviklingen i Nord-Trøndelag. Fylket har landets høyeste andel av sysselsatte i primærnæringene. I dag har fylket også en betydelig verkstedindustri, og industriparken i Verdal er landets tredje største..1. Bjørg Elverum, 1958, Skogn
2. Irene Røyneng, 1976, Verdal
3. Oddgeir Strand, 1949, Stjørdal
4. Gunn Myr Fosson, 1963, Hegra
5. John Sivertsen, 1944, Verdal
6. Eli Mette Tranberg, 1965, Levanger
7. Sigrid Isaksen, 1941, Levanger,
8. Trond Skogaker, 1962, Trondheim
9. Reidun Løvdal, 1954, Trondheim
10. Olav Elverum, 1955, Skogn
11. Anny Holta, 1965, Skogn

Placeholder

Listetopp side


Del denne siden