Kontakt informasjon:

Telefon:

932 31 388

Epost:

sor-trondelag@dekristne.no

Personlig epost:

trond.skogaker@dekristne.no


Trond Skogaker -Fylkesleder Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fikk sin nåværende utstrekning i 1804 da det tidligere Trondhjems amt ble delt i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag amt. Fylkesvåpenet har sitt utspring i seglet til erkebiskop Gaute Ivarsson av Nidaros. Motivet er to økser og en korsstav. Dette er egentlig rent kirkelige motiver; Korsstaven er erkebiskopens verdighetstegn og øksene er Olav den helliges eget merke, ettersom kongen ble drept med et øksehugg.1. Trond Skogaker f. 1962, Trondheim
2. Reidun Løvdal f. 1954, Trondheim
3. Sverre Lauglo f. 1951, Trondheim
4. Ivar Dahle f. 1948, Kvål
5. Steinar Aspli f. 1966, Orkdal
6. Edit Gullvåg f. 1972, Trondheim
7. Egil Kr. Graneggen f. 1965, Trondheim
8. Haldis Bolme f. 1953, Soknedal
9. Per Einar Iversen f. 1971, Ler
10. Bjørg Elverum f. 1958, Levanger
11. Gunvor Sandmo f. 1952, Ler
12. Therese Reistad f. 1978, Trondheim
13. Ivar Refnes f. 1965, Kyrksæterøra
14. Inger Helene Pedersen f. 1965, Meldal

Placeholder

Sør-Trøndelag Facebook


Placeholder

Listetopp Sør-Trøndelag

Del denne siden