Tale Oslo Symposium 2017 Tomas Moltu

Tomas MoltuOslo Symposium

Tale Oslo Symposium 2017

 

Det er noe som heter sannhet. Det er noe som heter fakta og det er noe som heter virkelighet. Platon, en av verdens fremste filosofer, og grunnleggeren av Akademiet i Athen, hadde en teori om at alt vi kunne se rundt oss var en skygge av det virkelige. At hele vår tilværelse på jorden var som å leve livet i en hule hvor alt var skygger, og at solen utenfor hulen var det virkelige. At alt i denne verden var relativt, og at det stabile, opphavet, det fullkomne, det evige, kom fra lyset som skinte inn i hulen. Virkelighet hos de gamle grekerne hadde samme betydning som sannhet. Det greske ordet veritas betyr både sannhet og virkelighet

381 år etter Platons død stiller, en romersk guvernør ved navn Pontius Pilatus. Han står fremfor en av sine fanger og stiller spørsmålet: Hva er sannhet? Han som får spørsmålet ble starten på vår tidsregning. Han ble starten på sannhetens tidsalder.

Albert Einstein, en av historiens skarpeste hoder, hadde som sin tese at alt er relativt. Alt med unntak av lyset. Lyset er ikke relativt. Lysets hastighet er ikke relativ. I følge hans teori – hvis du tar et objekt opp i en hastighet forbi lysets hastighet så vil det objektet oppleve at tiden står stille. Så et eller annet sted mellom lyset og tiden så. I følge teorien, så finnes det en evighet. Og det var kanskje dette Jakob, Jesu halvbror, hadde oppdaget da han skrev sitt berømte brev et sted mellom år 45 og år 49 e.kr. Han skriver ”All …. fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far, hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.”

Nå har det ikke vært så veldig populært å snakke om sannhet eller virkelighet.

Det har ikke vært så mange som har spurt etter rett og galt. I stedet er blitt populært å snakke om verdier. Og for å være ærlig – jeg blir noe ganger trøtt av verdier. Verdier er i sin natur relative. Det er blitt en kamp om hvilke verdier som er de beste. Hvem som har de beste verdiene og hvem er mest moralske. Slik er det ikke med sannheten. Sannheten er aldri relativ. Sannhet har ingen utløpsdato slik som løgnen har. Har du tenkt over hvorfor ærlighet varer lengst? Det er fordi sannheten ikke er relativ og den har ikke en utløpsdato. Den er varig. Så når verdier, empati og solidaritet er blitt viktigere enn sannhet så bør vi våkne opp.

 

Tomas Moltu – Oslo Symposium 2017

Og vi snakker mye om solidaritet. Norge bruker ca 30 milliarder kroner i bistand og det er lite dokumentasjon på at den virker. En av de store konfliktene i stortinget er hvor mye en skal bruke på bistand. Men det er ikke mindre moralsk å kutte i bistand enn å være likegyldig til hvordan den brukes. Solidaritet gjør deg ikke til et godt menneske. Skal vi ikke hjelpe andre spør du? Jo, for deres skyld, men ikke for din. Bistandsindustrien er blitt politikerens forlengede arm for å bringe sin egen politiske moral inn i andre land. Det er den nye imperialismen. Og det gjøres med våre skatte penger. Legg om hele bistandssystemet. Fjern begrensningen i skattefritaket, og la bistandspengene følge folkets giverglede. Flytt makten over bistanden tilbake til folket.

Pragmatisme kan være et uttrykk for at du tenker selv. Men det kan og være et uttrykk for at du ikke står for noe, ikke tror på noe og ikke forsvarer noe. Nå du er pragmatisk i det sentrale da er din troverdighet borte. Alt for ofte opplever vi ikke aner hvor en politiker står før voteringen faller i stortinget eller kommunestyrer. Og når kritikken kommer legger de skylden på at flertallet i partiet mente det ene og det andre. Slik slipper en å stå til ansvar for noe som helst. Det er en sykdom som har spredd seg i samfunnet. Ingen har ansvaret og ingen står for noe. Du tenker kanskje at vi ikke trenger flere partier eller flere politikere, men Europa skriker etter representanter. Folket er ikke lenger interessert i hva du mener som politiker. De vil vite hva du står for, hva du vil kjempe for. Velgeren har oppdaget at den som ikke står for noe, faller for alt.

Det politiske mantraet for å rekruttere nye politikere har vært ”ung og flink”. Men folket er lei av ”ung og flink”. De ønsker noe helt annet: De ønsker troverdighet! Folk er trett av politikere som lyver, enten de er kristne, humanetikere eller hvem du nå er. Lyver kristne politikere? Spør du. Tror du at kristne ledere automatisk har integritet?

Hvis du selv er den som definerer hva som er sant vil du alltid tenke at du er ærlig, men sannheten er ikke subjektiv. I det øyeblikk du gjør sannheten subjektiv så bedrar du deg selv – og andre. Det er mye enklere å si det som er sant, så slipper du å huske hva du har sagt. Løgnen har mange former. Sannheten har bare en.

Verden famler nå rundt i mørket,  og har opplevd noen sjokk de siste årene. Den arabiske våren kom som en overraskelse på hele den vestlige verden i 2011. Muslimer som gjorde opprør mot sine egne ledere i sine egne land. Norge ble overrasket fordi eliten har kjøpt løgnen om at Israel er problemet i Midtøsten. Men det arabiske folket gjorde opprør mot sine egne ledere. Arabere lengter også etter frihet. Men blir holdt fanget av ideologi, autoritære ledere og vestlig feighet og bedrag. FN har mislykkes i å skape fred i Midtøsten. Oslo avtalen har mislykkes. Vi trenger noe helt nytt.

Juni 2016 fikk verden et nytt sjokk da England stemte for Brexit. Folket hadde fått nok av overnasjonal styring og undergravelse av demokratiet. Folket ønsker ikke Agenda 2030, kulturrelativisme og verdirelativisme. Folket vil ha beslutningsmyndigheten tilbake over eget land, og over egne grenser. På Stortinget er det, utrolig nok, fremdeles et flertall som ønsker at Norge skal bli medlem av EU. Mens folket har i klartekst sagt Nei. Og nå øker andelen mennesker som ønsker ut av EØS avtalen. Globalisme er en overnasjonal styring hvor ingen blir holdt ansvarlig. Derfor ønsker folket å få tilbake grensene til sitt eget land.

november 2016 fikk den vestlige verden et nytt sjokk da Donald Trump ble president i USA. Og i Norge har skepsisen til Trump vært ekstrem. Det er blitt bygget en egen virkelighet om Donald Trump. En egen hule om du vil. Og spørsmålet tvinger seg frem. Hvilken virkelighet lever vi egentlig i? 168 av 169 stortingsrepresentanter ønsket Hillary Clinton som ny president. Ingen politikere reagerte på norske myndigheters overføringer til Clinton Foundation, overføringer i en annen sammenheng hadde blitt regnet som korrupsjon. Av alle mediehus i Norge var det kun ett som omtalte Donald Trump positivt. Hvem er det egentlig som ikke er informert, eller hvem sin etikk er det noe galt med? Hillary Clinton går inn for fri abort helt frem til fødselen. Så reiser du etikken og sier at i Norge har vi en grense på 12 uker. Men er det ikke rart at et menneske erklæres dødt når hjertet slutter å slå. Men det samme menneske erklæres ikke levende når det samme hjertet begynner å slå.

Bente-Marie Ihlen stiller spørsmålet: Hvorfor har sannheten så dårlige kår? Og hun svarer selv: Vi mennesker er konstruert slik at vi tørster etter aksept – det stadfester vår eksistensberettigelse. (Aftenposten 27.mai 2001) – Men sannhet kommer.

Europeiske politikere er nå dypt urolig for at USA skal kutte i overføringene til NATO, ned på samme nivået som vi selv er villig til å bruke på vår egen sikkerhet. Det er vel på høy tid at vi forvalter vårt eget forsvarsbudsjett. I nyhetsmagazinet Neewsweek kunne vi for noen få år siden, lese at norske myndigheter brukte 3-4 milliarder kroner på å bygge Olavsvern, en fantastisk ubåtbase 2 mil sør for Tromsø. I 2012 bestemte Den rødgrønne regjeringen seg, med Jens Stoltenberg i spissen, en dag for å privatisere og selge ubåtbasen. De legger den ut på Finn.no og selger den for 38 millioner kroner. Kjøperen, en privat investor, leier den så ut til Russland. Den øverste ansvarlige for fadesen blir forfremmet til øverste leder for NATO.

Vi har et ansvar for å dyrke åpenhet, sannhet, ærlighet, integritet og frihet. Profesjonelle politikere har bygget en kultur hvor veltalenhet er viktigere enn konsekvenser. Over hele verden reiser det seg krav om at ledere og presse holdes ansvarlig. Politikere har til nå kommet unna konsekvenser. Den tiden er over. Konsekvenser er i ferd med å bli moderne. Velgere har fått nok av politikere som setter sine egne ambisjoner høyere enn sannhet og integritet. Folket vil tilbake til kjernen av vår sivilisasjon.

Historikeren Niall Fergguson fremhever 6 årsaker som har løftet vestens sivilisasjon:

  1. Fri konkuranse for næringsliv og politikk
  2. Forskning
  3. Eiendomsretten
  4. Legevitenskapen
  5. Forbrukssamfunnet
  6. Arbeidsetikk

Men det er en faktor som løfter en sivilisasjon fremfor noe. Og du finner det i det enkle ordet ”Sannhet”. Sannhet er sivilisasjonens vugge. Uten sannhet er det ingen tillitt. Og tillitt er helt nødvendig i næringsliv, i helsevesen, i eiendomsretten i politikk og helt inn i den nære relasjonen mellom hvert enkelt menneske. Når sannheten er borte er tilliten borte, og vi står igjen med læren om den sterkeste rett og det verdinøytrale samfunn. Sannhet og samvittighet er bærebjelken i vår sivilisasjon.

Samvittighetsfriheten er et menneskets rettighet til å følge sin overbevisning om hva som er sant og rett. Ved siden av å være selve fundamentet for trosfriheten er den selve fundamentet for ytringsfriheten. Hvis norsk presse bryr seg om sannhet må dere ta opp kampen for samvittighetsfriheten. For den er grunnlaget for hva dere driver med. I de land samvittighetsfriheten er borte mister pressefriheten sin betydning.

Pressen har en gudgitt oppgave i å avdekke løgn og dyrke sannheten, Tidligere så kunne en stole på pressens trosbekjennelse om at «Fakta er hellige, meninger er frie». Men hvis betydningen av sannhet er borte står det bare meninger igjen. Da er alt ”falske nyheter”, alternative fakta og propaganda. Også pressen har nå havnet i folkets søkelys. Ja, selv meningsmålinger blir utfordret.

Likevel, på en meningsmåling som ble offentligjort på torsdag denne uken mangler dagens samarbeidspartier ett mandat for en borgerlig regjering etter 11 september.

Så spør du kanskje: Hva jeg har tenkt å gjøre med det? Vel, jeg har tenkt å gi Norge et nytt sjokk. Jeg har tenkt å komme på stortinget selv. Så jeg stiller i Hordaland mot Erna Solberg og mot Knut Arild Hareide. Om jeg har sjanse? Vel det er det opp til dere å bestemme.

Partiet De Kristne er et avklart borgerlig parti. Det er et verdikonservativt parti. Det er et parti som vektlegger ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Det er et parti som ønsker å flytte den norske ambassaden i Israel til Jerusalem. Det er et parti som vil redusere skatter og avgifter for vanlige folk. Det er et parti som vil bygge opp nasjonalstaten i stedet for å bygge den ned. Det er et parti som dyrker trygghet og frihet. Og frihet er viktig. På samme måte som sannhet er viktig. Den politiske verden er begrenset og skrøpelig, men også her er det mulig å søke sannhet. Og enhver som søker sannheten har fått et løfte.

«dere skal kjenne sannheten og sannheten skal sette dere fri.»

Tomas Moltu

Del denne posten