Hvem er Partiet De Kristne?

Norge tilbake på fast grunn!

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære. Det er nemlig ikke oljen som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke og inn i frihet og trygghet for alle. Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra. Partiet De Kristne er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Les mer..

  Les mer om dem ved å trykke HER
  Les mer om dem ved å trykke HER
   

  Det siste fra Facebook siden vår:

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  2 days ago

  Partiet De Kristne

  Ukas kommentar fra partileder Erik Selle. Kort kommentar om dagens pakke fra regjeringen og hvilke tiltak vi i PDK ønsker å se fra regjeringen. ... Se merSe mindre

  Video image

  Kommenter på Facebook

  3 days ago

  Partiet De Kristne

  Det blir kommunestyremøte ikveld! Det blir "fjernmøte". En meget viktig sak for demokratiet skal avgjøres. ( les rådmannens innstilling nederst på siden.)

  Alle 41 representanter i kommunestyret er valgt inn med tillit fra folket til å være kommunens øverste organ, både i gode og vanskelige tider.Om forslaget som er beskrevet under får flertall, er det veldig av kommunens representanter som mister sin talerett og stemmerett. Det vil si at demokratiet blir svekket. Alle må bli hørt. Og det er hele kommunestyret med sin bredde av erfaringer som kan komme fram til de beste løsningene.

  Derfor vil vi på kommunestyre ikveld klokken 18:00 stemme imot dette forslaget. I vanskelig tider er det mer demokrati vi trenger ikke mindre.

  Benjamin Karlsen kommune representant for Partiet de kristne Notodden

  Rådmannens innstilling:
  1. Hasteparagrafen i kommuneloven § 11-8 kan anvendes når dette anses nødvendig av
  hensyn til en effektiv saksbehandling, enten ved at ordfører benytter sin fullmakt til å
  avgjøre, eller ved behandling i formannskapet i stedet for behandling i
  kommunestyret.
  2. Rådmannen gis midlertidig fullmakt til å avgjøre alle saker som etter lovverket kan
  delegeres til han.
  3. Krisesituasjonen innebærer at rådmannen har fullmakt til å utøve all nødvendig
  kommunal myndighet som kreves for å håndtere den. Rådmannen har som
  beredskapsleder fullmakt til å påføre kommunen ekstra kostnader pga. Korona-
  epidemien.
  4. Partier som er representert i kommunestyret, men som mangler representasjon i
  formannskapet, gis midlertidig møte- og talerett i formannskapet med en av deres
  faste kommunestyrerepresentanter så lenge denne utvidede delegasjonen varer.
  5. Punkt 1 til 4 har varighet frem til kommunestyret 18. juni. Kommunestyret kan
  imidlertid ta delegasjonen tilbake tidligere dersom det er ønskelig. Dersom situasjonen
  krever videreføring av delegasjon etter 18. juni, må dette vedtas i en ny sak i

  Sammendrag:
  Korona-epidemien innebærer behov for en midlertidig utvidelse av myndigheten for
  formannskap, ordfører og rådmann.
  ... Se merSe mindre

  4 days ago

  Partiet De Kristne

  Denne krisen viser at Regjeringen trenger Stortinget. Innføring av kriselov gir ikke hjemmel for å bla opp millioner i et nytt FN fond, når adekvate økonomiske hjelpetiltak fortsatt må settes inn for å hjelpe norsk næringsliv og vanlige mennesker som fortsatt skal betale huslån, strøm og mat for å leve og ikke miste hus og hjem. Bedrifter trenger ikke lån og utsatt formueskatt, de trenger likviditetsstøtte for å komme gjennom bortfall av omsetning og inntekt. Arbeidsgiveravgift og formueskatt må suspenderes, momsen kan reduseres, alle idiotiske klimaavgifter må bort og nå må bomavgifter nullstilles og gratis kommunale parkeringsplasser åpnes.

  Disse umusikalske jakkenålene for FNs agenda må fjernes og sann nasjonal patriotisme må vises med norske flagg i jakkeslaget. Høyres klamme globalisme er nå terminert, og det meningsløse klimahysteriet har hatt sin topp. Norsk olje og gassindustri må hylles av alle statsråder alltid. Tilliten til norsk økonomi må tilbake, og kronen må styrkes. Vi må bare inderlig håpe at oljeprisen går opp igjen og at vi kan leve av oljen i mange år til. MDGs livsfjerne og ansvarsløse barnehagepolitikk må aldri mer få en stemme.
  Så skal vi drive aktiv miljøpolitikk for å ta vare på kloden, og samarbeide godt mellom nasjonalstater som søker frihet, likhet og brorskap. Beredskap skal tenkes prioritet nummer en på alle nivå, og New Public Management skal tøyles. Drakoniske overnasjonale avtaler som ikke tjener Norge skal avvikles.

  Politikerne som er ansvarlig for en fatal kurs må pensjoneres ved valget i 2021. Da må det stemmes nytt, og man må se seg om etter partier og politikere utenfor dagens Storting. Når man har blitt avkledd og eksponert for grundig manglende evne til å styre landet så løser man ikke det ved å fortsette, men løser det ved å gå av og la nye krefter overta.

  Norge trenger en grundig kurskorreksjon, og den har vi anledning til å ta i forlengelsen av denne coronakrisen. Frem til det står vi sammen som folk og nasjon, og Norge skal komme ut av denne krisen med fornyet nasjonal selvfølelse og overlevelsesevne.
  ... Se merSe mindre

  Load more

   

  Del PARTIET DE KRISTNE's hjemmeside!