At KrF fortvilet prøver å nå sperregrensen er ikke noe argument i seg selv for å stemme på dem

Erik SelleInnenriks, PDK, StortingsvalgLeave a Comment

Dagens stortingspolitikere vet hva de har gjort. De har tatt avgjørelser stikk i strid med folkets vilje, og de tar beslutninger som tjener en globalisering og ikke norske interesser.

Spørsmålet er: hva leverer de? Det er ikke PDK som har ført KrF i denne historiske posisjon, det er tilliten hos velgerne som har forvitret over lang tid. Det er mange politiske lysår fra Kåre Kristiansen KrF til dagens KrF politikk som endret seg radikalt under ledelsen til Bondevik og Hareide, og som er den reelle grunnen til partiets fall.

I år blir det oransje.

Assisterende redaktør Bjarte Ystebø skriver i Norge i Dag 30.juli en artikkel med tittel «i år blir det gult». Med henvisning til et knippe pastorer som fra talerstolene oppfordrer til å stemme KrF, bygger Ystebø opp en argumentasjon som kulminerer med følgende begrunnelse for å skulle stemme KrF ved høstens valg: «…ut fra en politisk analyse av hva som tjener kristenfolkets interesser».

Ystebø bruker en betydelig del av kommentaren sin til å avlegge PDK en visitt og hvorfor vi ikke er et alternativ. Han bruker ingen politiske argumenter, men prøver å så tvil om PDK kan lykkes. Med KrF nede på 2 tallet på flere målinger og PDK på over 1% og oppover på ulike målinger er den «politiske analysen» til Ystebø ganske svak – ja på grensen til aktivistisk. La meg si det enkelt: hvis alle som er enig med PDK stemmer PDK, ja da er PDK inne på Stortinget den 13.september 2021.

At KrF fortvilet prøver å nå sperregrensen er ikke noe argument i seg selv for å stemme på dem.

Ystebø slår fast at «Ingen andre partier på Stortinget kan erstatte KrF her (verdisakene), dersom partiet forsvinner ut av parlamentet». Nei det er nok sant, men dette er valget hvor nye partier er på veg inn i parlamentet og kan bringe en lenge etterlengtet kursjustering i norsk politikk.

Partiet De Kristne kom ved valget i 2019 inn i 6 kommunestyrer og et fylkesstyre. I tillegg har flere folkevalgte fra ulike partier meldt overgang til PDK etter valget. Det manglet bare noen tusen stemmer på landsbasis og 5-10 stemmer i enkelte kommuner for å komme inn i over 30 kommuner ifølge TV2s valgeksperter. Dette kjennetegner et parti i vekst og PDK er en reell utfordrer til de etablerte partiene, inkludert KrF.

I 2009 inviterte FrP til samarbeid med KrF for å omgjøre ekteskapsloven.

KrF takket nei. Partiet var mer mot FrP enn for kristne verdier.

I 2014 sikret KrF, mot regjeringens ønske, økt støtte over statsbudsjettet til organisasjonen FRI og Rosa Kompetanse. PDK er selvsagt kategorisk mot prosjektet Rosa Kompetanse i barnehager og skoler. Radikal kjønnsideologi har ingenting i denne sammenhengen å gjøre. Det har PDKs Kjell Skartveit grundig dokumentert gjennom sitt forfatterskap.

I 2017 var KrF medansvarlige for en skjerpelse og utvidelse av diskrimineringslovens virkeområde til også å omfatte familien. PDK ønsker å reversere diskrimineringsloven.

I 2020 ble straffelovens § 185 og forbudet mot hatefulle ytringer utvidet til også å inkludere seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. KrF støttet denne utvidelsen og kriminaliserte dermed i prinsippet forkynnelse av kristen samlivsetikk og skapertro.

PDK ønsker å fjerne § 185.

I mai 2021 stemte KrF ja til en utvanning og endring av flaggloven slik at kommuner og fylkeskommuner kan flagge med regnbueflagget eller andre aktivistflagg når de ønsker det. PDK mener at kun det norske flagget skal vaie fra offentlige flaggstenger og at lovverket ikke kan flyttes ned til kommunale vurderinger.

Les også  Naturens gang er slik at mann og kvinne er sammen om å skape et nytt liv

Sommeren 2021 signerer statsråder fra KrF på regjeringens handlingsplan Trygghet, mangfold og åpenhet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024. Formålet med å fremme forbud mot såkalt konverteringsterapi var åpenbart å ramme menigheter og kirker. Det er et angrep på individets rett til å styre sitt eget liv. Denne handlingsplanen bygger opp under det samme formål. 19.juli 2000 stilte Bondevik kabinettspørsmål på gasskraftsaken, og gikk av. Hvor mange kameler skal dagens KrF sluke i verdisakene før de stiller kabinettspørsmål? Konsekvensene blir de samme uansett om man vasker sine hender eller ikke. I Bergen bystyre har KrF to representanter, den ene stemmer for Pride i Bergen og den andre mot. KrF har de facto fristilt sine representanter i verdisaker.

Kåre Kristiansen samlet i 1996 inn over 20 000 underskrifter for å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og dermed anerkjenne Jerusalem som Israels rettmessige hovedstad. Selveste Kjell Magne Bondevik signerte på underskriftskampanjen, men trenerte den etterpå.

I 1995 vedtok kongressen i USA å flytte sin ambassade til Jerusalem.

Etter dette har alle presidenter utsatt beslutningen hver 6.måned. Donald Trump lovet å effektuere kongressens beslutning, og i 2018 ble USAs ambassade åpnet i Jerusalem. Hverken FrP eller KrF ville være med på å benytte momentet til å flytte Norges ambassade. KrF forteller Israels venner at de vil flytte ambassaden, men har ingen planer om å faktisk gjøre dette.

PDK vil trekke Norge fra giverlandsgruppen, og stanse pengeoverføringene. Vi vil anerkjenne Israels suverenitet over Golanhøyden, og støtter jødenes rett til å bo i Judea og Samaria. Det er denne politikken som er i henhold til folkeretten, rettferdigheten og historien, og som vil gi grunnlag for reell fred. PDK støtter Abraham-avtalen som President Trump forhandlet frem. En avtale som åpenbart fortjener fredsprisen.

Mens KrF har slått seg på globalismen, står PDK fast på nasjonalstaten.

Mens KrF hyller klimafanatismen og dens ødeleggende konsekvenser for norsk økonomi og natur, fører PDK en klimarealistisk linje.

Norge er dømt 11 ganger i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, og flere saker venter. KrF har ansvarlig statsråd for Barnevernet som er dømt. Vurderingen i Strasbourg på den norske regjerings respons på dommene er «arrogant». Mens KrF beskytter et barnevern som dømmes internasjonalt, ønsker PDK en grunnleggende reform av systemet og oppreisning for alle dem som har lidd overgrep under den norske stat. Om noe er en grunnleggende kristen verdi må det være dette.

PDKs Nestleder Tomas Moltu har denne våren etablert Stord Kristne Skule. Ingen vil stå tryggere i kampen for friskolene enn PDK. Da er det lite igjen av analysen til Ystebø.

Istedenfor slagord, aktivisme og vikarierende analyser, oppfordrer jeg Bjarte Ystebø til å sammenligne de politiske forskjellene på KrF og PDK. Deretter kan leserne vurdere selv. Det er ikke til å komme forbi at ledelsen i Norge i Dag inkludert Ystebø har lagt mye personlig ned i KrF gjennom tiden, og at man har personlige interesser familiært fremdeles. Hvor mye dette gjelder de omtalte pastorene kjenner jeg ikke til, men jeg noterer meg at det er mye slagord og lite innhold.

Del dette