Bli medlem i Partiet De Kristne i dag!

RedaksjonenPDKLeave a Comment

Næringslivet

Som medlem i PDK er du med i et landsdekkende politisk parti

Som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Det er nemlig ikke oljen som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke og inn i frihet og trygghet for alle. Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra.

HVORFOR MEDLEMSKAP i PDK?

1) Du kan støtte PDKs arbeide:

* Økonomisk ved å betale kontingent eller gi en gave når du har mulighet.

* Arbeidsmessig ved å påta deg oppgaver lokalt, fylke og nasjonalt.

* I det daglige ved å stå fram som erklært PDK-kvinne/mann.

 

2) Du får informasjon og medinnflytelse:

* Ved å delta i kurs- og møtevirksomhet.

* Ved å bli med i utformingen av PDKs materiell, kursopplegg, program m.v.

* Ved å engasjere deg på medlemsmøter og gi en gave til PDK, kan du utgjøre en forskjell i Norge.

* Du får PDK magasinet levert til deg flere ganger i året. Der aktuelle saker, og informasjon om PDks virksomhet står.

Har du ikke tid, eller føler at det er tøft å stå fram som medlem i ditt nærmiljø. Da kan du fortelle dine venner følgende:

Litt tid har de fleste av oss. Særlig hvis man har for øye den betydning PDKs arbeide kan få for hver enkelt av oss. Og dessuten: Politisk og organisasjonsmessig arbeide er lærerikt, utviklende og verdifullt å ta med seg i sitt yrke og i annet foreningsliv.

Les også  Politikken reduseres til egoistiske følelser – troen også

Å si at jeg er PDK-medlem kan innebære noen kommentarer fra venner og bekjente. Men denne frykten er vanligvis og heldigvis – overdrevet. Mennesker er stort sett ikke så små. Tvert imot viser det seg ofte at det er en fordel å vise at man tør å ha meninger.

Mange tror også det er dyrt å være medlem i PDK.

Medlemskontingenten er ikke mer enn kr 350,- for enkeltmedlemmer inkl. abonnement til PDK magasinet og kr 250,- for ektefelle, studenter og honnør. Hvis man tenker over hva man ellers bruker penger til, er vel dette overkommelige beløp.

Jeg har ikke fordeler av medlemskap. Hvorfor skal jeg melde meg inn?

Først og fremst av politiske grunner. Fordi det er PDKs medlemmer som er med på å trekke opp hovedlinjene for hvordan PDK skal arbeide. Men medlemskapet åpner også for studie arbeide, for å delta i diskusjoner, for informasjon generelt og om spesielle saker. Du får da sjansen til å påvirke politikken i din kommune, ditt fylke eller på nasjonalt nivå gjennom medlemskap i PDK.

Det må være nok at jeg sympatiserer med PDK og stemmer PDK ved alle valg?.

Ett medlem fra eller til kan ikke spille noen rolle?, Jo det er ingen tvil om at PDK og PDKs synspunkter står sterkere jo flere medlemmer vi har. Det er ikke bare sympatien og stemmen din som teller, men også organisasjonens styrke. Og dine egne meninger om PDK og om PDKs program og virksomhet teller også sterkere dersom du er medlem.

Støtt oss!

Bli medlem!

Del dette