Brudd på flaggloven ved Stange Rådhus!

AdminInnenriksLeave a Comment

Flagging

Brudd på flaggloven.

I Stangeavisa nylig kunne vi se at ordfører Røhne og SV`s Røhr Heggelund var stolte over at prideflagget endelig skulle heises opp utenfor Stange Rådhus, istedet for det norske flagget. Dette er et klart brudd på flaggloven som sier følgende:

  • 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. (Sist endret 01.01.2018).

PDK Stange ber ordfører Røhne forklare hvorfor prideflagget gis anledning til å heises ved Stange Rådhus og hvorfor prideflagget ble kjøpt inn med kommunale midler?

Prideflagget er symbolet for organisasjonen FRI.

Denne organisasjonen sitt mål er å bygge ned den tradisjonelle familien. De opererer med mange kjønn og kjærlighetsformer. En homofil og lesbisk livsstil var deres første kampsak i samfunnet, men da under navnet Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH). Navnet ble utvidet i 2008 til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (men fortsatt forkortelsen LLH). I 2016 skiftet de navn til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Nå opererer de med disse uttrykkene; bifil/biseksuell, cis-person, heteronorm, homofil/homoseksuell, intersex/interkjønn, juridisk kjønn, kjønnsdysfori, kjønnsidentitet, kjønnsnøytral, kjønnsuttrykk, lesbisk, Lhbti, panfil, polyamorøs, seksuell orientering, skeiv/queer, trans/transperson og transseksualisme.

La oss se litt nærmere på hva noen av disse uttrykkene inneholder.

I begrepet panfil ligger det blant annet at de kan forelske seg i personligheter av «alle» kjønn, uavhengig av klasse, etnisk bakgrunn, funksjonsevne og alder m.m. PDK Stange spør Stanges ordfører: Er det greit at mindreårige skal dras inn i seksuelle forhold med en eller flere? Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år.  Dette er lovbestemt i Straffeloven, og skal beskytte barn og unge mot overgrep fra voksne.

Så har vi begrepet polyamorøs. Polyamori betegner det å ha flere kjærlighetsforhold samtidig som alle involverte kjenner og aksepterer. PDK Stange spør ordføreren: Hva med barna som må forholde seg til dette? Hvor blir mor av? Hvor blir far av?

Begrepet kjønnsidentitet er omfattet av norsk diskrimineringslovgivning og innebærer at etter norsk lov er det opp til den enkelte å definere seg selv. Enten som kvinne, eller mann, eller både kvinne og mann eller ingen av delene. Dette baserer seg kun på følelser og juridisk har det blitt en enkel sak å endre på papiret. PDK Stange undrer seg veldig på hva Skatteetaten har med dette å gjøre? Det er nemlig dit søknadsskjemaet skal sendes ved ønske om å endre kjønn.

Er det greit for Stange kommune at alle slags organisasjoner og politiske ideologier kan heise sine flagg med sine symboler utenfor Rådhuset, selv om det er i strid med norsk lov? (Organisasjonen FRI er en politisk ideologi). Dessuten er det mange mennesker i Stange kommune som ikke støtter pride-ideologien.

PDK Stange; Solveig Hansen

Eva Irene Kosberggrind

Kilder: Lovdata.no, hjemmesiden til FRI, boka Normløst av Kjell Skartveit

Del dette