Dagens såkalte energipakke er kraftløs.

Erlend KrumsvikInnenriks, Klima, ØkonomiLeave a Comment

PDK sin løsning er å starte prosessen med å melde nasjonen ut av EU sitt energibyrå ACER, vise politisk mot til å regulere det norske kraftmarkedet, og satse på effektive energiformer slik som vannkraft og siste generasjon av atomkraft. Vi ser det som uforståelig at norsk vannkraft ikke er definert som ren energi.

Regjeringen strømpakke til næringslivet er kun 7,5% av statens ekstrainntekter

PDK ser det som smålig og frekt at bedrifter i en økonomisk vanskelig situasjon i dagens kraftmarked. Må investere i energieffektiviseringsaktiviteter for å kvalifiseres om søker til hva vi oppfatter som småpenger fra den norske stat. Regjeringens «Strømpakke» vil gi tilbake 7,5% av de inntekter som statens selv har fått gjennom nasjonens kraftkrise.

Minimumskravet til kraftintensive bedrifter er å gjennomføre en såkalt energikartlegging. Dette vil gi mulighet for å søke (ikke automatisk innvilget) om å få dekket 25% av kraftprisen over 70 øre. Dersom man investerer i energitiltak, er man kvalifisert til å søke om dekning av 45% over 70 øre. Bedriftene kan søke om støtte for strømutgifter avgrenset for oktober og november i år. Videre er det maksimale beløpet man kan få innvilget på 3,5 millioner.

Ingen av disse tiltakene vil løse problemet for kraftintensive næringsaktører.

Staten kommer derfor med «rosinen i pølsa» i at staten kan stå som garantist for lån som bedrifter må ta opp for å dekke inn sin likviditet i problemer med å betale for økte strømutgifter. Det at en bedrift må ta opp lån til å betale regninger. Tar bort bedriftens mulighet til å ta opp nødvendige lån for innovasjon og utvikling.

En slik løsning er en praktisk hindring for omstilling. Noe næringslivet ikke trenger nå. Staten er villig til å garantere for 90% av lånebeløpet, og gir staten utgifter kun når bedriften går konkurs. Denne støtteordningen, som på ingen måte løser næringslivets problemer. Forbyr eiere av bedriften i å ta utbytte av driften eller å gi bonus til sine tilsette.

Dette framstår kanskje som en naturlig selvfølge, men konsekvensen er at man tar bort incentiver til å yte ekstra på arbeidsplassen. Dette er det motsatte av det næringslivet trenger av «motivasjon» nå. Dagens regjering med Ap og Sp viser ingen vilje til å regulere markedet for strøm, og viderefører derfor problemet som nasjonen står overfor.

PDK sin løsning er

Å starte prosessen med å melde nasjonen ut av EU sitt energibyrå ACER, vise politisk mot til å regulere det norske kraftmarkedet, og satse på effektive energiformer slik som vannkraft og siste generasjon av atomkraft. Vi ser det som uforståelig at norsk vannkraft ikke er definert som ren energi.

Erlend Krumsvik Næringspolitisk talsperson for Partiet de Kristne

Del dette