Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier

RedaksjonenBarnevernet, FamilieLeave a Comment

Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier

Det biologiske prinsippet er brutt med dagens barneverns politikk. Vi ser ikke endringer i dagens samfunn selv med 11 dommer mot Norge fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Høyesterett slår fast brudd på EMK artikler i 2020, selv om de har vært med på å avvise disse sakene i Høyesterett tidligere.

Slå ring rundt Stortinget

PDK vil markere et viktig politisk budskap til våre politikere og til valgkampen. Det finnes titusenvis av barn og familier som er sterkt berørt av svikt i dagens system. Vi slår ring rundt Stortinget for våre barn og familier.

Rundskriv til dagens barnevernskontorer endrer ikke holdninger eller retning for å etterleve menneskerettighetene i Norge. Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier og det biologiske bånd. Uten å vise omsorg for hvordan disse barn og familier skal vokse opp i dagens samfunn. Det får store konsekvenser å overse barn og deres rettigheter til et liv som skal være styrket gjennom innlemmelse av barnekonvensjonen, og den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

Barn og foreldre som opplever samlivsbrudd mister sine rettigheter

Til en rettferdig rettergang og prosess i det offentlige. Det er en stor svikt blant etatene som gir våre barn dårlige oppvekstvilkår, foreldre som må kjempe en kamp for eksistens i dagens samfunn. At barn mister foreldre, og foreldre får en ødelagt økonomi bare for å forsvare sine rettigheter, er ikke bra for dagens samfunn og får store konsekvenser for det videre liv. Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet Partiet De Kristne er et landsdekkende politisk parti som vil bygge et samfunn med frihet og trygghet for alle.

Les også  Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet

Se videoer fra markeringen foran stortinget:


Se alle talene fra arrangementet foran stortinget i denne videoen


Tonje Omdahl sin tale foran stortinget


Marius Reikerås sin tale foran stortinget.


Marita Moltu sin tale foran stortinget

Del dette