De skjulte sannheter om Operasjon Dagsverk og Israel

Øystein Bjøndal LundDKU, Israel, Media, UtenriksLeave a Comment

Israels ambassadør

De skjulte sannheter om Operasjon Dagsverk

Det er med stor bekymring jeg leser hva Operasjon Dagsverk (OD) skal samle inn penger til i høst. Elever i ungdomsskolene og de videregående skolene i Norge, skal gi millioner av kroner til prosjekter for palestina arabisk ungdom. I utgangspunktet er det et fint tiltak, men organisasjonen som pengene går gjennom KFUK-KFUM Global, støtter full boikott og en politikk som går inn for å utslette verdens eneste jødiske stat. Hvorfor skal dette inn i skolen? Hvorfor ikke støtte de palestina arabiske ungdomene direkte?

I prosjektsøknaden til OD skriver KFUK-KFUM Global

At deltakende palestinske ungdommer «vil bli gjort kjent med og involvert i eksisterende ikke-voldelige påvirkningskampanjer på lokalt og nasjonalt nivå inkl. Olive Tree Campaign og Free Palestine Campaign, fredelige streiker og demonstrasjoner mot den israelske okkupasjon og urettferdigheter».

Free Palestine kampanjen har et prinsippdokument som oppfordrer til «bred økonomisk boikott av Israel, i kampen mot okkupasjonen av Palestina», på sine hjemmesider kfuk-kfum-global.no. De støtter boikott foran dialog. Støtter OD 2018 løgn foran sannhet? Jeg spør hvilken okkupasjon? Palestina er ikke noe land som jeg har hørt om, og historisk fins det ikke noe palestinsk folk. Det er basert på en løgn.

Israel ble opprettet av FN i 1948, som et fristed for forfulgte jøder. Jødene har lange historiske røtter til landområdet, som vi i dag kjenner som Israel. Det går helt tilbake til Kong David, Abraham og Isak. En boikott som dette er intet annet enn skjult antisemittisme.

Er virkeligheten korrekt gjengitt?

Verden har siden staten Israel ble opprettet hatt en standard for Israel. Og en annen for resten av verden. Israel blir ikke behandlet rettferdig blant nasjonene og slik skal det ikke være. Nyhetene på tv, i aviser og på internett er fulle av boikott av verdens eneste jødiske stat. I filmen til OD blir Janna fint presentert og snakker om fred, men hun kommer fra den voldelige Tamimi klanen, som har vist hva de mener med jihad.

Hvorfor har ikke OD tatt med hennes fulle navn, Janna Jihad (Jihad er hennes etternavn)? Hvorfor lærer palestinske barn og tenåringer hvordan de skal drepe jøder, dersom de ønsker fred?

Når rakettene hagler fra Gaza og inn i Israel, hører vi sjelden om dem. Det vi hører på tv er palestina arabere som blir drept. Hvilket land hadde godtatt å få flere hundre raketter over seg, uten å reagere? Israel tolerer ikke å få sin eksistens truet, og de skal ikke på havet, slik som Janna Jihad ønsker. Nettopp denne dobbeltmoralen, beviser hvorfor Israel må styrke sin posisjon som det jødiske folks nasjonale hjemland. Apartheid sier du?.

Se bare på hvordan arrangørene fra YWCA Palestine poserer foran et kart hvor Israel er borte, og kaller dette fred. Jeg tviler på at noen jøder er velkommen dit. Eller sikter du til sikkerhetsgjerdene, som forhindrer tap av liv? Eller tilstedeværelse av Israelsk militære, som forsvarer Israelsk og palestina arabiske liv. Pål T. Jørgensen i TV2 fikk dokumentert Hamas sitt rette ansikt, da en eldre dame ropte ut i frustrasjon over Hamas for en stund tilbake. Når den islamistiske terrororganisasjonen Hamas styrer på Gaza.

Er det ikke rart det er mye lidelse. Ikke ofte slikt vises på tv! Tommel opp, Jørgensen, du er en modig mann.

For de av dere som ikke viste det, Israel er en nasjon av flere etnisiteter, jøder, arabere og drusere blant annet. Israel er et demokrati, i motsetning til hva naboene rundt dem er. I Israel har alle full tros- og ytringsfrihet, uansett livssyn og legning. Noe nabolandene ikke har. Israel er en de facto stat som beskytter sine grenser, og sine borgere. De redder liv, ved å varsle sin fiende med flyveblader før de angriper.

Israel er utviklere av de mest avanserte hjelpemidler vi bruker i dagliglivet, en boikott ville rammet oss meget hardt. De redder mange palestinske liv på sine sykehus. Israel er verdens eneste jødiske stat, ikke større enn Hedmark fylke.

Jeg mener at det er misbruk av skole og elever, å tvinge elever til å være med på OD 2018. Jeg krever at de elevene som vil gjøre skolearbeid fremfor innsamling, må være fritatt og at OD velger et annet prosjekt enn dette grovt antiisraelske prosjektet! Det er et slikt land som Israel vi må beskytte og hegne om, fordi vi er avhengig av alt det den står og arbeider for. Israel vil ha varig fred, det syntes jeg verden skal respektere.

Partiet De Kristnes støtte til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus.

Vi holder fast ved at jødenes rett til landet bygger på deres historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til landet gjennom over 3000 år. Retten bygger på en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i området. Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sin egen hovedstad.

Jeg vil til slutt benytte anledningen til å gratulere Israel med 70år som selvstendig stat.

Lars Jøran Storhaug,
Partiet De Kristne Bergen (PDK Bergen) og sentralstyremedlem De Kristnes Ungdom (DKU).

Del dette