Den nye pedagogikken

AdminInnenriksLeave a Comment

menneskerett å få barn

​Med sine innspill i Fedrelandsvennen har Ingelinn Lossius Skeie åpenbart stukket hånden i et vepsebol.

Så har det da heller ikke manglet på hissige verbale stikkende motangrep: Trangsynte holdninger; representerer et tankediktatur; propaganda; maktspråk som gjenfinnes både i konservative nåværende diktaturer og i historiebøkene, osv. Dette er både useriøse og krenkende karakteristikker av en motpart som har benyttet seg av sin rett til å gripe inn overfor den nye pedagogikken som er i strid med mors og fars grunnleggende livssyn og som gir dem rett til å handle, ref Opplæringsloven § 2-3a. I Norge er det nemlig ikke skoleplikt, men opplæringsplikt hvilket innebærer at foreldre selv kan forestå undervisningen i pakt med gjeldende lov, undervisningsplaner og mål.
Innlegget 07.04. undertegnet Ekberg/Hægeland oser av både usaklighet og karikering.
Kan man påklistres merkelappen «konservativ» er motparten nærmest «ikke meningsberettiget». Men å være konservativ er langt fra å ha en gammeldags forkvaklet holdning. Tvert imot. Verken «progressive» eller «moderne» er frikjent fra å ha respekt for meninger de ikke liker. Å være konservativ er å søke å bevare og holde fast på det som er nedarvet og fremme videre utvikling på dette grunnlag. Å være liberal-konservativ er å markere vilje til fremskritt og reformer. Med andre ord: Ønske om å ta vare på det som er bygd opp heller enn å rive ned. Ekberg/Hægeland lar sin toleranseforståelse fromt tyte frem: «Man vil kjempe for deres rett til å la sine meninger komme frem i det offentlige». Godt! – Bare de ikke lar det komme frem!
En ikke ukjent professor ved UiA proklamerer at kjønn ikke sitter mellom beina, men i hodet.
Det representerer et ideologisk utgangspunkt. Realiteten er imidlertid det biologiske faktum – jente og gutt, hunkjønn eller hankjønn. Hva man så måtte føle og ønske er en annen sak, men opphever ikke det biologiske faktum. I dagens virkelighet har vi nå en lang rekke kjønnsbetegnelser og kjønnsholdninger som krever ikke bare samfunnsrom, men også definisjonsmakt. Ikke minst skoleverk og barnehage er arena for endring av holdning og forståelse. «Rosa kompetanse» har fri inngang med betydelig økonomisk støtte fra staten. Dette benevnes som mangfold. Men det bryter med den grunnleggende forståelse av kjønn og hva kjønn er. Å være orientert om mangfoldet er en side av saken, men å omfavne det og gjøre det pedagogisk normgivende er noe helt annet. Da står vi overfor den nye ideologi som i sin normløshet gjør krav på å være den – ja, nettopp – nye norm.
Å skulle vise toleranse i et mangfold er selvsagt uansett, men å gjøre den nye ideologi til normkritisk pedagogikk er noe helt annet. Det er nemlig dette det dreier seg om. Den nedarvede og grunnleggende forståelse av kjønn skal bort og erstattes av individets følelsesmessige selvforståelse. Der har professoren rett – den sitter i hodet. Dersom denne forståelse skal legges til grunn i undervisningen uten hensyn til hva foreldre eller samfunnet for øvrig måtte mene, da har vi et problem. Men det er dette staten nå har lagt til rette for. Denne nye ideologi skal ha full frihet både i skoleverk og i barnehage. Dette er ikke noe annet enn ny ideologi. Den nye ideologi skal indoktrineres helt fra barnehagen. Å fastholde biologiens nedarvede ståsted fra skapelsen av, mann og kvinne, karakteriseres som intolerant overfor denne nye ideologi.
Dette er ikke noe annet enn tankediktatur.
En manipulerende agenda fra de krefter som ønsker en ideologisk og moralsk reorientering av både samfunn og befolkning, en omskolering i statlig regi. Når ble dette for øvrig debattert i Stortinget? Foreldre har rett til å fastholde sitt livssyn og til å ta konsekvensen av det. Dette gjelder også skolen, jf Menneskerettighetserklæringen Art 26, pkt 3: Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Dersom og når skolen overkjører denne retten, svekkes grunnlaget for å opprettholde enhetsskolen. Mangfold er krevende og forutsetter respekt og toleranse i mer enn en retning.
Dersom dette ikke fastholdes, vil opprettelse av privatskoler/livssynsskoler og private barnehager i langt større grad bli aktuelt. En ideologi som krever at vi endrer språk og forståelse av virkeligheten, er totalitær. Som liberal-konservativ forbeholder jeg meg retten til å la min røst høre uten lignende intolerante usaklige karakteristikker som Ekberg/Hægeland tildeler Ingelinn Lossius Skeie. Men det var kanskje for mye å forvente?
(leserinnlegg i Fvn av John Victor Selle)
Del dette