Den nye verdensorden som kommer

Tomas MoltuInnenriks, UtenriksLeave a Comment

Den nye verdensorden

Den nye verdensorden som snart er en realitet.

Tidligere statsminister i England, Gordon Brown, gikk ut i avisen The Guardian 26. Mars, og mente at verden nå trenger en verdensregjering for å takle Koronakrisen. I den pågående krisen som har rammet hele verden har vi opplevd noen korte øyeblikk hvor regjeringer har prioritert egne innbyggere. Det fremstår likevel som kortvarig.

Vår egen regjering går langt i å støtte overnasjonale organer. Den underliggende drivkraften til å flytte makt ut av Norge er svært sterk. Dette kommer særlig til syne gjennom regjeringens hengivenhet til FN og Verdens Helseorganisasjon, WHO.

I den siste tiden har vi sett regjeringens medlemmer byttet ut det norske flagget på jakken med merke for FN sine bærekraftmål. I den krisetiden som vi erfarer nå skulle en tro at regjeringen ville vise at de setter Norge først. I stedet gir de et samstemt signal til det norske folk om at denne regjeringen søker sine løsninger gjennom FN og WHO. Opplevelsen vi sitter igjen med at denne regjeringen henter sine ideer, sin inspirasjon og støtte fra FN. Kontrasten til USA´s president Donald Trump er enorm. Han er alltid tydelig på at han setter sin egen nasjon først. Den borgerlige regjeringen er ikke lenger borgerlig. Den trekker makten opp, og sender den ut av landet. Det er en grunnleggende sosialistisk tanke.

Den sittende regjeringen har vist stor begeistring for FN, EU, og internasjonale avtaler som undergraver stemmeretten til norske borgere.

I sak etter sak har regjeringen svekket norske borgeres innflytelse over eget land og egne ressurser. Tilknytningen til ACER, finanstilsynet sin tilknytning til EU sitt kontrollorgan, Parisavtalen,  FN sin migrasjonsplan samt mengden av EU direktiver er tydelige svekkelser av nasjonalstaten og overføring av makt til overnasjonale organ.

På tross av to folkeavstemminger hvor folket har sagt klart nei til EU medlemskap ble Norge knyttet inn i EU gjennom EØS avtalen. Suverenitetsavståelsen i avtalen har vist seg å være betydelig. De som kjemper for å styrke de overnasjonale institusjonene har vanskelig for å akseptere folkets ønsker.

Når det ikke samsvarer med det de selv vil. Når hele ideen går ut på å undergrave folkets vilje, så er det en naturlig konsekvens at en aldri vil akseptere et nederlag som er bygget på en folkeavstemming. Alle regjeringspartiene lovpriser EØS avtalen, og tilknytningen til EU. Norge trenger nye partier som setter Norge først, og som er villige til å fristille landet fra EU sin dominans gjennom EØS.

Statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) har nylig gitt 2,2 milliarder skattekroner til Bill Gates Foundation for hans massevaksinasjonsprogram (VG 26.mars 2020). Det er vanskelig å ikke tenke at de kjøper seg oppmerksomhet hos verdens rikeste mann, men bruken av pengene kan vise seg å være langt mer alvorlig.

Bill Gates ser nå Korona epidemien som en mulighet av å tvinge frem et globalt massevaksinasjonsprogram.

Og går langt i å ville forby åpne møter, forsamlinger og demonstrasjoner til alle er vaksinert. Det viktige spørsmålet i norsk politikk er ikke lenger bare om partiene går til høyre eller venstre. Det er nå blitt vanskelig å se forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre. Ja, jeg skulle klart ønske meg en borgerlig regjering, men viktigere er nå å få tilbake nasjonal identitet. Og da må alle regjeringspartiene byttes ut. Drømmen er at FrP, Senterpartiet og PDK kan finne sammen som lagspill

Del dette