Den siste uken har naturlig nok vært preget av det grusomme drapet i Paris

AdminPDKLeave a Comment

Den siste uken har naturlig nok vært preget av det grusomme drapet

#ukeskommentar (23.10.2020)

Hei, det er fredag igjen, 23. oktober, og det er tid for ukens kommentar. Mitt navn er Erik Selle og jeg er partileder i Partiet De Kristne.

Den siste uken har naturlig nok vært preget av det grusomme drapet i Paris. På åpen gate midt på dagen hvor en lærer blir halshugget, får hodet kappet av, av en muslim, en islamist som roper «Allahu akbar». Fordi denne læreren har undervist om karikaturstriden og vist karikaturtegninger i klasserommet.

Denne læreren viste det i en riktig kontekst, i en pedagogisk sammenheng og med en rekke forbehold. Allikevel så kom det en storm fra miljøet på skolen og rundt. Det endte altså opp med at denne læreren, midt på lyse dagen, i en forstad til Paris, fikk hodet skjært av.

Meldingen som ble lagt ut i etterkant av halshuggingen lød:

«I Allah den barmhjertiges navn, fra Abdullah, en av Allahs tjenere til Macron, lederen av de vantro. Jeg henretter en av dine helveteshunder som våget å fornærme Muhammed. Ro ned hans likesinnede/medmennesker før en hard straff påføres deg/dere.»

Denne saken handler utelukkende om det at i Europa får man altså nå hodet kuttet av for å vise en karikaturtegning. Det er jo den gamle karikaturstriden. Bakgrunnen her jo tolv mennesker som ble drept i Charlie Hebdo-redaksjonen og området der, og nylig, for et par uker siden, en voldshandling av en tilsvarende karakter i Paris. Da handler ikke dette egentlig om kontekst, og det handler ikke om å såre andres følelser eller om krenkelser, og dette er så alvorlig at det handler egentlig ikke om karikaturtegningene heller, men det handler om den mentalitet som gjør at når man føler seg provosert, så skjærer man hodet av mennesker i Europa.

Denne ukens kommentar har jeg tenkt å la være kort, og dvele litt ved dette.

Frykten setter selvfølgelig inn. Vi har allerede sett og hørt en reservasjon fra karikaturtegnere i Dagbladet som for mange år siden ikke ville ha noen karikaturer rundt Islam, for som man sa: «Jeg er jo glad i livet».

Ytringsfriheten, og friheten i Europa er under press. Og Erna Solberg, som ellers er veldig sterk og klar, er dessverre ikke det i disse sammenhengene. Det kommer litt i etterkant når hun må forklare. Det er ikke tankefriheten som er under press. Det er ingen som kan hindre oss i å tenke. Men det er ytringsfriheten, og dermed demokratiet som er under press, mildt sagt. Den er egentlig allerede sterkt svekket og hemmet.

Partiet De Kristne foreslår at hele karikaturstriden blir en del av pensum i skoleverket, initiert av kunnskapsdepartementet, slik at ikke det blir opp til hver enkelt lærer å stå ansvarlig for dette. Det var jo en lærer, i en pedagogisk og god sammenheng, som akkurat fikk skåret halsen av. Derfor så er det opp til Staten, Regjeringen, Europa, å ta et oppgjør med dette.

Vi trenger en handlingsplan mot islamisme.

Macron har svart med å stenge radikale moskeer og erklært at vi har en krig, vi har en utfordring mot islamisme i Europa som vil angripe vår måte å leve på, vår måte å tenke på. Så Partiet De Kristne vil oppfordre Regjeringen til å nedsette en handlingsplan mot islamisme, og vi inviterer muslimer til å bli en del av den planen. Muslimer som er opptatt av fred og frihet; dere er hjertelig velkommen, og vi trenger dere i denne kampen. Men et politisk islam, uttrykt gjennom islamisme gjennom Europa som truer vår livsførsel og våre frie sivilisasjoner, det vil vi simpelthen ikke akseptere. Min oppfordring til Erna Solberg er å ta en prat med Macron og ta dette på alvor.

Det som da er sjokkerende, det er jo at på mandag, som en reaksjon på denne grusomheten, så er det en småbarnsfar på Kongsberg som henger opp karikaturtegninger rundt omkring på Kongsberg. Han får besøk av politiet, og familiefaren sier at han opplevde nærmest å bli møtt med trusler om straffeforfølgelse for å ha krenket muslimer. Han sier at politiet var vennlige, men de var opptatt av at folk ikke skulle bli krenket. Denne offer-mentaliteten og krenkelsesmentaliteten må ta slutt.

Jeg kan godt være med på å diskutere karikaturer, men ikke i en sammenheng hvor bakteppet er at folk blir drept på grusomste måte i Europa for å lage karikaturtegninger.

Vår frihet står på spill. Partiet De Kristne oppfordrer Regjeringen til å ta dette på alvor, vise det norske folk at de tar det på alvor, ta et initiativ sammen med Macron for å ta det på alvor og invitere med våre muslimske venner og naboer til å ta det på alvor. Men denne totalitære islamismen skal vi ikke la seire i Europa.

Riktig god helg.

Del dette