Derfor støtter jeg Donald Trump

Tomas MoltuUtenriksLeave a Comment

Donald Trump

Derfor støtter jeg Donald Trump sier Tomas Moltu

Etter at jeg nå er kommet tilbake fra en reise i USA finner jeg det nær umulig for kristne ikke å gi sin støtte til Donald Trump som president. Konservative velgere i Norge bør aldri støtte noen stortingskandidat som ikke støtter Trump.

For vanlige velgere som har ønsket å løfte mennesker ut av fattigdom i USA

Har de fått en fantastisk president i Trump. Arbeidsledigheten er nær utradert. 10 millioner amerikanere er ute av trygdesystemet og minoritetsspråklige kommer i jobb som aldri før. Etterspørselen etter arbeidskraft har ført til at minstelønnen i USA har økt med 40 prosent de tre siste årene.

En av Demokratenes største problemer nå er afroamerikanere og andre minoriteter som forlater partiet og går over til Republikanerne. Partiet som opphevet slaveriet er i ferd med å vinne tilbake de afroamerikanske velgerne og legge Demokratene i ruiner.

USA har aldri hatt en sterkere forsvarer av barnet i mors liv. Mens demokratene med Hillary Clinton presser på for å utvide abortgrensen, har Donald Trump gjort mer for det ufødte barn enn noen andre i den vestlige verden. Han har gjort enorme kutt i overføringene til USA sin største kjede av abortklinikker «Planned parenthood». Så mye at de legger ned klinikker i stort antall over hele USA.

Også i utlandet kutter Donald Trump i overføringer til bistand som driver med abort.

Dette har vakt bekymring hos norske myndigheter og KrF sin utviklingsminister har gått inn for å dekke noe av det tapet som USA har kuttet. Donald Trump utnevner et meget høyt antall konservative dommere, samt høyesterettsdommere.

Han er og den første presidenten i historien som har stilt opp og talt til en «Ja til livet demonstrasjon». På dette punktet alene bør ingen kristne gi støtte til noen stortingskandidat som ikke åpent støtter Donald Trump.

USA har aldri hatt en president som så tydelig støtter Israel.

Dette gjorde seg først gjeldende da han flyttet USA sin ambassade til Jerusalem. Et løfte han holdt, og som ingen av partiene på stortinget stiller seg bak. Norske stortingspolitikere nøyer seg med prat. Slik Donald Trump sine forgjengere også gjorde.

USA har nå også anerkjent Israel sin rett til Golanhøydene, noe ingen norske, politiske partier på stortinget stiller seg bak. I tillegg er han tydelig på at Jerusalem ikke skal deles. Den skal være Israels hovedstad.

Verden er inne i en globalisering som har vært grenseløs.

Nasjonal makt overføres til overnasjonale organer, uten demokratisk påvirkning. Det snakkes om en ny verdensorden hvor stadig mer makt flyttes opp og utenfor vanlige folks rekkevidde, og innflytelse.

Vår egen borgerlige regjering ligger helt i front på denne iveren etter å frata folket makt og gi den bort til EU, FN eller andre gjennom traktater og avtaler. Ingen av våre stortingspartier forsvarer lenger nasjonalstaten. Donald Trump har tatt et historisk oppgjør med denne globaliseringen og nasjonenes rett til egne grenser.

Det er et oppgjør mot den nye verdensorden som våre politikere arbeider for.

Det er ikke amerikanerne som er ute av kurs. Det er Norge som trenger en kraftig realitets- orientering.

Først publisert i dagen.

Del dette