Det ble et verdivalg for det norske folk

Øystein Bjøndal LundStortingsvalg, Valg

verdivalg

Det ble et verdivalg i  denne valgkampen

At overskriftene skulle handle om verdier. Våre verdier. Andres verdier. Kristne verdier. Norske verdier. Kulturelle verdier. Hvilke verdier er typisk norske? Hvilke verdier er typisk kristne? Hvilke verdier er typisk viktigst?

Jeg har hele tiden forfektet at før vi i det hele tatt kan snakke om verdier, så må vi definere dem. Vi må gi dem et innhold! Jeg synes en god måte å gi verdiene et innhold på, er å fremholde hva jeg tror på. Så kan mine meningsmotstandere formidle hva de tror på. Du kan gjøre det samme!

Jeg tror på Bibelens ti bud.

Du skal ikke lyge, stjele, slå i hjel, drive hor. Jeg tror på det største budet: elsk din neste som deg selv. Vi må også undervise om dette. Derfor bryr jeg meg ikke stort om vi har KRLE-fag med eller uten K. Jeg vil ha kristendom tilbake som eget fag i skolen.

Det er det viktig for meg å sloss for familien. Å trygge barn og unges oppvekstvilkår med rett til en mor og en far. Verne ekteskapet bestående av en mann og en kvinne. Under parolen frihet og trygghet for alle er det likevel rom for dem som ønsker andre samlivsformer. Også våre fremtidige generasjoner må få lov til å vite hvem som er deres foreldre og besteforeldre! Jeg vil kjempe for livet, fra unnfangelse til naturlig død.

Jeg vil verne om vår ytringsfrihet. Jeg vil fjerne unødig byråkrati, slik at det blir lettere for familier, småbedrifter, jordbruk og andre å lykkes. Jeg vil flytte mest mulig beslutningsmyndighet ut fra hovedstaden til der hvor skoen trykker. De kjenner det som kjent best, den som har skoen på.

Jeg vil snarere bygge opp forsvar og heimevern.

Fremfor å bygge det ned, for det som skjedde den 9. April 1940 ønsker jeg ikke å oppleve en gang til. I denne forbindelse er det også nødvendig at vi øker vår matproduksjon. Jeg vil slå ring om våre landegrenser, slik at vi har kontroll med hvem som kommer til og oppholder seg i Norge. Jeg vil ta tilbake landets selvråderett. Når vi har innført ca 11 000 forskjellige EU-direktiver, så forteller det meg at vi har bommet med EØS-avtalen, samtidig som politikerne ikke har respektert folkeviljen som gjennom to folkeavstemninger tydelig har gitt sitt nei.

Jeg er stolt av det norske flagget!

Det særnorske skuet med barn som vaier med rødt , hvitt og blått på vår nasjonaldag er enestående i verden. Jeg vil at mine barn og mine fremtidige barnebarn skal få oppleve det samme. Derfor må vi stadig kjempe for å beholde vår frihet, den ble ikke vunnet en gang for alle. Derfor må vi tørre å si nei til de trusler og farer vi står ovenfor. Jeg vil ikke ha islamisering eller sharialovgivning. Norge skal også i fremtiden være et land å flykte til, ikke et land noen må flykte fra. Derfor må vi endre kursen. Vi må tenke annerledes.

I stedet for å stadig legge på nye byrder i form av økte skatter og avgifter, må vi redusere kostnader. Forenkling og avbyråkratisering er en nødvendighet.

Når dette skrives har Partiet De Kristne som største parti i gruppen “Andre” 0,5% av stemmene. Men dette er på landsbasis. Dette betyr at med god mobilisering er en stortingsplass innen rekkevidde i flere fylker. Det handler om en viktig borgerlig posisjonering – i tillegg til hva vi tror på! Stemmer du på det samme som sist, så blir resultatet de samme som sist.

En stemme til Partiet De Kristne er ikke en bortkastet stemme. For stemmer du på et lite parti, blir stemmen din veldig viktig! Det er både strategisk og klokt!

Stem nytt! Stem trygt! Stem Partiet De Kristne!

Øystein Bjøndal Lund, Sentralstyremedlem

Del denne posten

Del dette