Det er behov for oss i norsk politikk

AdminLandsmøteLeave a Comment

Politikk

Jeg tror det utvedtydig er behov for oss i norsk politikk.

Det er behov for oss i norsk politikk. Vi tror på nasjonalstaten. Vi tror på å stå på ansvar for norske innbyggere. Vi tror på at vi som norske politikere skal sette Norge først.

Tomas Moltu – Partiet De Kristne, det eneste verdikonservative

Tomas Moltu – Partiet De Kristne, det eneste verdikonservativePartiet De Kristne er nå det eneste verdikonservative alternativet i norsk politikk. Tross et svakt valgresultat har vi vist at vi kan ha innflytelse langt utover sin oppslutning. Det er ingen tvil om at vi trengs i norsk politikk. Det er et behov for at vi finnes som et alternativ. Vi erkjenner nederlag på konservative merkesaker, men vi skal ikke snu oss og se bakover på tapte slag. Vi skal se fremover hvordan vi kan vinne. Som et borgerlig parti er det viktig for oss å flytte makten nedover og ut til folket. Dette er bærende for vårt politiske arbeid og det definerer oss på borgerlig side i det politiske landskapet. PDK er samtidig et parti som ønsker å styrke nasjonalstaten. Vi mener at politikere står til ansvar for velgere i det land som de er valgt inn for. Vi utfordrer derfor overnasjonale strukturer og ønsker å flytte makten tilbake til folket.Partiet De Kristne #verdikonservativt #NorskPolitikk #valgresultat #innflytelse #oppslutning #politikk #konservative #borgerlig #folket #arbeid #nasjonalstaten #overnasjonal #aktenTilbakeTilFolket #konservativt

Publisert av Partiet De Kristne Tirsdag 1. mai 2018

Norge tilbake på fast grunn!

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Det er nemlig ikke oljen som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen. Som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke og inn i frihet og trygghet for alle.

Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra.
Partiet De Kristne er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra.

En sterk og levedyktig familie

I uminnelige tider har det livslange samlivet mellom mann og kvinne vært selve grunnsteinen i samfunnet vårt. Her har far og mor levd ut sin kjærlighet, og her har barn vokst opp i trygghet og tillit.

I løpet av noen år har våre folkevalgte presset igjennom lover som søker å endre vårt syn på ekteskapet. Familien skal ikke lenger være en mann og en kvinne og frukten av deres kjærlighet, men konstrueres etter tidens trender. Barn mister sin naturlige rett til å kjenne sitt opphav, og kan produseres utenom alle biologiske rammer.

Dette vil vi ikke akseptere.

Partiet De Kristne vil med sterk og tydelig røst beskytte den tradisjonelle familiens særstilling i samfunnet, og gjennom lovverk og praktiske tiltak legge til rette for at samfunnet fortsatt kan bygges på en sterk og levedyktig familie med mor, far og barn.

Del dette