Det er dagens studenter som er taperne

Tom HenriksenInnenriks, StortingsvalgLeave a Comment

Det er studentene som lever med den største uforutsigbarheten.

Nylig fikk vi en telefon fra vår datter, fra flyplassen i Trondheim. Hun var da på vei til Bergen, og til en fire dagers forelesning på laboratoriet ved Universitetet i Bergen. Hun og andre studenter hadde sett frem til endelig å kunne møtes igjen for praktisk arbeid i forbindelse med studiene.

Men heller ikke denne gangen skulle det vise seg at de skulle få lov til det. At undervisning blir avlyst er nå mer blitt regelen, enn unntaket.

Tirsdag, første dagen etter påske, var dagen før oppmøte og vår datter reiste dagen i forveien. Da hun satt på flybussen på vei til Bergen, mente universitetet at det var et passende tidspunkt å sende studentene en melding om at studiene nok en gang ville bli avlyst, og man isteden skulle fortsette nettbasert undervisning.

Hva er det vi mister?

Situasjoner som dette har medført at mange studenter nå kjenner på en oppgitthet og usikkerhet i forhold til egne studier. Noe som kan føre til at mange føler seg nedstemt, som igjen vil øke faren for at studentene gir opp studiene på sikt.

Studenter må selv dekke utgifter for reiser til og fra studiested, og de må også betale for bolig og studentavgift.

Samtidig som at situasjonen nå er slik at mange ikke får jobb ved siden av studiene. Dette setter mange studenter i en situasjon der de foretrekker å bo hos foreldre på grunn av en økonomisk trang situasjon.

Jeg mener derfor at alle studenter bør få konvertert studielån i 2020 og 2021 til stipend.

Gitt koronasituasjonen og rasering av mulighetene for deltidsjobber ved siden av studiene. Redusert kvalitet på studiene og studieopplevelsen bør synliggjøres ved at staten overtar kostnaden for studiesemesterne, ved nedstenging.

For mange, er mangel på åpenhet fra myndighetenes side om konsekvenser av tiltak en årsak til stor frustrasjon og lite forutsigbarhet for studentene.

Jeg ønsker å vite hvordan tiltakene som har reddet liv og helse, er veid opp mot konsekvensene på følgende områder:

Konkurser, permitteringer, arbeidsledige, mental helse, ensomhet, traumer, barn og ungdoms fremtidshåp, selvmordsforsøk, selvmord, ekteskapsbrudd, vold i nære relasjoner, vold mot barn, rusmisbruk, utsatt skolegang, tapt pensjon, tapt yrkeserfaring, tapt lærlingplasser og lærlingtid, tapt BNP, endring i sykehuskøer, fødselsdepresjoner, tapt liv og helse ved nedprioritering av andre med behov for helsehjelp og pleie.

Skrevet av: Tom Henriksen Fylkesleder PDK Viken

Publisert i Nettavisen HER.

Del dette