Det er en rekke saker hvor KrF og PDK er grunnleggende uenige

Erik SelleInnenriks, PDKLeave a Comment

Er politikk hærverk?

I Dagen tirsdag 6.oktober 2020 skriver Roald Øye et innlegg med tittelen «KrF under sperregrensen»? Utgangspunktet er en bekymring for en fremtidig venstrevridd regjering, og at KrF skal ryke under sperregrensen ved neste valg.

Redaktør Vebjørn Selbekk sammen med tidligere partileder i KrF, Dagfinn Høybråten og KrF nestor Kjell Magne Bondevik mener at alle politiske initiativ som kan sette KrF på prøve er utidig, illegitim, «skadeverk» og dårlig gjort. Roald Øye går til det oppsiktsvekkende skritt å anmode et annet parti om ikke å stille til valg for å redde sitt eget parti.  Til det er det bare å si: Takk for tilliten. Et bedre tillitsvotum er det vanskelig å få, og nå er det bare for alle kristne og konservative å slutte opp om morgendagens parti, Partiet De Kristne.

Jeg skal gi en klar begrunnelse til Roald Øye om hvorfor PDK i aller høyeste grad skal selvsagt stille til valg, og hvorfor dette kan bli et nasjonalt banebrytende valg for Partiet De Kristne. Avisen Vårt Land slo fast at valgresultatet i 2019 i Agder representerte et gjennombrudd for PDK. Ved valget 13.september neste år skal vi ta et skritt videre og målet er Stortinget.

Partiet De Kristne er for det første et avklart borgerlig parti. Likevel er høyre-venstre aksen i norsk politikk i ferd med å bli avleggs, men det er ikke fordi vi ikke vet om vi er et sosialistisk parti eller ikke. Et av KrFs problem har vært at ingen vet egentlig hva KrF kunne finne på. Det er meget godt mulig at det nye partiet Sentrum hjelper KrF selv med den avklaringen hvis de verdiliberale kristensosialistene i KrF tar skrittet fullt ut og går til Sentrum.

Partiet De Kristne er for det andre et nasjonalkonservativt parti

Som tar Norges Grunnlov på alvor. Globaliseringsiveren i KrF med sitt knefall for Erna Solbergs av-nasjonaliseringsprosjekt er det helt uaktuelt for PDK å være med på. PDK vil fortsatt bevare nasjonalstaten og vil kjempe mot overnasjonalitetsavtaler det være seg om de kommer fra FN, EU eller de udemokratiske maktstrukturene i Davos. PDK vil umiddelbart kreve at Norge trekker seg fra FNs Migrasjonsavtale, Paris-avtalen, ACER og reforhandler EØS avtalen

Jeg trådde mine barnesko i et av verdens fattigste land, Bangladesh, med 160 millioner mennesker, og har de siste 8 årene bygget opp et arbeid i Afrika som nå dekker 20 land på dette kontinentet. I et land som Nigeria med en ung befolkning er mange godt utdannede men de har ingen finansiell infrastruktur, venture-kapital eller innovasjonsmoduler til å realisere gode og fremtidsrettede ideer hos unge nyskapende mennesker. Tvert imot står et dysfunksjonelt byråkrati og korrupsjon i vegen, i et samfunn som er preget av nepotisme og stammelojalitet. Der er 190 millioner nigerianere. Bare fra disse to nasjonene er der millioner av mennesker som helst vil til Europa om de bare hadde fått muligheten. Det sier seg selv at det ikke er mulig. Selv sinnelagsetikerne blant norske redaktører, journalister, organisasjoner og politikere burde forstå dette. Migrasjon er ikke en menneskerettighet, og å løse problemer på andre kontinent ved å forflytte befolkningen til Norge og Europa løser ingen problemer men skaper mange nye. FNs Migrasjonsplan som KrF har omfavnet med hud og hår, vil PDK altså bestride som en god løsning og terminere fra norsk side.

PDK står for klimarealisme.

Vi vil ha en offensiv miljøpolitikk for ren luft, jord, vann og hav, men en hodeløs klimafanatisme som vil rasere norske arbeidsplasser, økonomi og velferd vil PDK bekjempe med alt vi har.

PDK vil stanse såkalt Rosa kompetanse i skoler og barnehager. Her er vi direkte uenig med KrF. PDK vil ikke at barn i barnehager og på barneskolen skal forvirres om hvilket kjønn de er. PDK vil heller ikke ha seksualisering av barn i barnehager. Rosa kompetanse har ingenting i barnehagene å gjøre. Her savner PDK en tydelighet fra KrF og en erkjennelse av at de nå legger om kursen.

Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK lister ved stortingsvalget 2021.

Forslaget er absurd.  Det nærmer seg et tosifret antall domfellelser i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Statsråd og KrF partileder Kjell Ingolf Ropstad synes helt upåvirket. Han forstår ikke alvoret av statlige overgrep mot vanlige mennesker, og Ropstad er den beste KrF har å by på. Jeg sendte brev til statsråd Solveig Horne allerede i 2016 om å opprette en nasjonal ankeinstans for barnevernsofre, en norsk Mandela-kommisjon, det ble totalt oversett og ignorert. PDKs utmerkede varaordfører Marita Moltu fikk en slik uavhengig granskning gjennom i Bergen mot KrFs stemmer. Nå har altså Stortinget nylig vedtatt enstemmig å opprette et utvalg som går igjennom rettssikkerheten tilknyttet barnevernet. Bare dagen før var KrF og statsråd Ropstad imot, og dette viser tydelig forskjellen på KrF og PDK. KrF er så plaget av indre stridigheter om politisk retning at ingen, ikke engang de selv, vet helt hvor de går rundt neste sving. Alle kan være helt trygge på at PDK skal fortsette å være ombudsmann for den vanlige mann og kvinne, barn og unge i Norge.

Det er videre en rekke saker hvor KrF og PDK er grunnleggende uenige.

PDK vil ha en så liten stat som mulig men så stor som nødvendig. PDK vil ikke underfinansiere pensjonistene og samtidig hive milliarder ut av landet i et bistandsbudsjett som inkluderer tvilsomme formål. PDK vil reversere reformen med det orwellianske navnet Nærpolitireformen. Man fjerner altså politiet fra nærheten til folket og kaller det samtidig Nærpolitireform. Politikere som gjør slikt burde ikke fått fornyet tillit uansett hvilken liste de står på.

PDK vil styrke Forsvaret og øke bemanningen i Sjøforsvaret, Hær og Luft, slik at våre få krigsskip kan seile, fly komme på vingene og vi kan ha norske soldater på bakken. Nedleggelsen av Andøya var og er en ekstremt dårlig og gal vurdering, og uansett hviken fraksjon i KrF som skulle få flertall på neste landsmøte vil ingen av dem rydde opp i dette.

PDK vil ikke likestille islam og kristendom som sivilisasjonsbærer i Norge. PDK vil heller ikke la sosialistene skyve muslimer foran seg i videre avkristning av landet. PDK vil bygge Norge på en kristen grunnvoll, hvor alle er trygge og frie, uansett hvem du er eller hvor du ble født.

PDK vil stanse all utbygging av norsk-subsidierte vindturbiner som raserer norsk natur

Produserer dyr strøm vi ikke trenger, eies av utenlandsk kapital og som ødelegger for både fugler og mennesker. PDK vil oppgradere og vedlikeholde norsk vannkraft, og fortsatt satse på og verne om norsk olje- og gassproduksjon. PDK vil stanse all finansiering av terror i Midtøsten, trekke Norge fra giverlandsgruppen, stanse pengeoverføringer til PLO og flytte Norges ambassade til Jerusalem. PDK vil be Nobelkomiteen gi President Trump fredsprisen for det fantastiske fredsarbeidet hans administrasjon har fasilitert mellom Israel og arabiske land. Det kan innebære en ny æra i hele regionen.

Jeg rekker dessverre ikke å gå gjennom alle grunnene til å stemme Partiet De Kristne, men jeg vil anbefale Roald Øye og alle andre å lese PDKs program. Problemet til Roald Øye er hverken KrF eller PDK, problemet sitter hos han selv. Jeg siterer: «Som nesten livslangt medlem av partiet (KrF) vil jeg forbli trofast til det siste – selv om jeg har stor sympati for PDK». Her erkjenner du Roald Øye at KrF ikke lenger målbærer dine verdier og samfunnssyn, og at PDK gjør det. Hvorfor du velger å være trofast mot et redskap, partiet, og ikke dine egne målsetninger, programmet, det må du stå for selv. Men i anstendighetens navn skyldes KrFs kurs mot under sperregrensen kun KrF selv. I NRK Debatten erkjente KrFs representant Erik Lunde at også KrF må gjøre seg fortjent til velgernes tillit. Den har de for en stor del mistet, og med god grunn sett fra mitt ståsted. Så for å si det med Marita Moltus ord og Geir Lippestad: Ingen partier stjeler velgere fra andre. Da KrF stilte til valg første gang fikk de 10 272 stemmer, PDK fikk 18 000. PDK begynte bra, og nå har velgerne et etablert parti de kan stole på.

Jeg takker Roald Øye for tilliten og gode ord, men den eneste muligheten for å få Erik Selle og PDK inn på Stortinget i 2021 er å stemme PDK. Er du enig med PDK, må du stemme PDK. Og når sant skal sies vet de fleste verdikonservative i KrF at PDK behøves i norsk politikk.

Del dette