Det er nå slaget om den moralske kampen står

AdminLandsmøteLeave a Comment

moralske kampen

Folk viser hvor den moralske kampen står.

Den moralske kampen skjer nå. Husk hvem som idag har bevisbyrden. Det er den som krenker som definerer hva som har skjedd.
Å beskytte er i dag å hidre at noen møter motstand. Dermed har minoriteten har tatt majoriteten som gissel.

Kjell Skartveit

Kjell Skartveit – Likestilling og likeverd

Kjell Skartveit – Likestilling og likeverdMed den nye likestillings- og diskrimineringsloven blir blant annet religioner og seksuelle orienteringer vurdert som likeverdige, og ytringer som utfordrer dette synet bli anklaget for trakassering. Det hele utfordrer grunnleggende demokratiske rettigheter.#likestilling #diskriminering #LikestillingsOgDiskrimineringsloven #religion #seksuell #orientering #likeverd #likeverdig #ytringer #yttringsfrihet #trakassering #demokrati #DemokratiskeRettigheter

Publisert av Partiet De Kristne Tirsdag 1. mai 2018

Vi har vært vitne til et ideologisk skifte

Få snakker om, men som innebærer en revolusjonerende endring i synet på kjønn, seksualitet og samliv. Det vi kaller skeiv teori, en teori som i sin tid ble utskjelt selv blant homofile, har uten særlig oppmerksomhet overtatt det ideologiske hegemoniet, noe som har fått store konsekvenser for både lovgivning og etikk. Kjønnet er i prinsippet avskaffet, normer for samliv blir sett på som krenkende og vi forutsettes alle å orientere oss seksuelt i den retningen vi måtte ønske.

Hva var det som egentlig skjedde?

Postmodernismen blir normgivende Fram til opplysningstiden hadde mennesker

I den vestlige kulturtradisjon ansett Gud som alle tings opphav. Med opplysningstiden fikk vi empirismen og rasjonalismen. Filosofen Descartes la vekt på menneskets fornuft, vår evne til rasjonalitet, at den var det eneste vi kunne stole på. Ut fra denne tenkningen vokste modernismen fram. Gud ble ikke nødvendigvis ansett som død.

Men ble overflødig, det var nok med menneskets fornuft. Den ble vår høyeste autoritet og helt sentral i vår virkelighet. Ved å følge fornuften alene, kunne mennesket oppnå den objektive og universelle sannhet.

Det hele endret seg da Nietzsche erklærte Gud som død. Som professor Kjell O. Tveter skriver i boka Tro for en tid som denne

 

Kjell Skartveit

(f.:1967) er lektor ved Wang Toppidrett Uldals skole i Stavanger med fagene statsvitenskap, økonomi og historie. Hans interessefelt spenner seg særlig rundt tema innenfor politisk teori, historie og kristendom. Han har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Kjell Skartveit har en lidenskap for brassband. Han er aktiv i Frelsesarmeen i Stavanger. Skartveit drifter også nettstedet Samlivsrevolusjonen.no.

Om ikke lenge kommer han ut med en bok om temaet som er omhandlet i denne artikkelen på Forlaget Document. Han har tidligere utgitt bøkene: Sviket i Hjelmeland, Staten og Gud, og Samlivsrevolusjonen.

Del dette