Ekteskapsloven truer vårt samfunns eksistens

Lisbeth HoskuldsenFamilie, PDK

Ekteskapsloven

 

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven fra 2009 truer selve vårt samfunns eksistens, og må gjøres om.

Historisk sett var samfunn som gikk i oppløsning kjennetegnet ved utbredt homoseksuell livsførsel. Ekteskapet har fra tidenes morgen vært mellom en kvinne og en mann. Judith og Ingvar Torvik i PDK Telemark vil jobbe for at dette fortsatt skal være gjeldende lov i Norge.

Tusenvis kjenner dem fra familiearbeidet i Ungdom i Oppdrag (UIO).

Hvor de ble innsatt som ledere i 1980. Siden den gang har de hatt utallige helgekurs og samtaler med veiledning for par. Hvor mange ekteskap de har reddet er det bare Vår Herre som har oversikten over, men det er mange, kanskje flere tusen!. I de mest hektiske årene hadde de opptil 30 ekteskapsweekender i året og tre familieleirer om sommeren.

Temaet for undervisningen har vært «Kunsten å leve sammen».

Og de har skrevet en bok med samme tittel som er oversatt til både rumensk og engelsk. Som kan lastes ned ved å gå inn på siden: www.judithogingvar.no. Deres ønske er at den skal spres så mye som mulig i kampen for å redde ekteskapet som Guds gode ordning for oss mennesker.

– Indre helbredelse ble vår store tjeneste, sier Judith.

80 prosent av det folk sliter med har sin bakgrunn i oppveksten. Det trengs undervisning om tilgivelse og forsoning.

Forenet i kjærlighet

Gud selv valgte å begynne menneskeheten med å skape en mann og en kvinne i det han sier i 1. Mos. 1:26 ”La oss skape mennesker i vårt bilde som et billede av oss.” . Slik begynner ekteparet Torvik sin undervisning, og fortsetter:
Her brukes uttrykket ”oss” for å gi til kjenne at Guds familie – Gud – Jesus –

Den Hellig Ånd står modell for skaperverket. På sammen måte som den minste bygge sten i materien. Hydrogen, består av et proton. Et elektron og en kraft som binder dem uløselig sammen. Slik skulle mann og kvinne være forenet i kjærlighet.

Hode og ikke hale

Dersom man tar det maskuline elementet i ISH (mann).  Setter det sammen med det feminine elementet hos ISHA (kvinnen). Så får vi uttrykket Jahve (Gud). De øvrige bokstavene er like for begge kjønn og betyr ild eller lys.

Som kristne er vi kalt til å gi livet for å forandre samfunnet, sier Judith og Ingvar Torvik. De kjenner at Gud vil de skal være engasjert i PDK.

Blant annet for å få på plass et lovverk der det tradisjonelle ekteskapet har en juridisk særstilling.

Det illustrerer hvordan Guds hensikt med oss mennesker var at vi skulle være levende bilder på Gud i måten vi lever på. Livene våre skulle synliggjøre Gud i hverdagen.

Ut fra dette perspektivet forstår vi utsagnet i 5. Mos. 28:13

«Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem.» Disse budene er nedfelt i 1. Mos. 2:24-25 (1.)

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og (2)holde fast ved sin kvinne. Og (3)de to skal være én kropp. (4). Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.
(1) Betyr at de ikke skulle være kopier av mor og far, men utvikle sin egenart. Sine evner og gaver. Det er foreldrenes hovedoppgave at dette kan skje i et trygt oppvekstmiljø, og under kyndig veiledning.

(2) handler om å være trofast mot den ektefelle man har valgt. Trofasthet er vel den side ved Gud som vi alle setter mest pris på.

(3) innebærer at to helt forskjellige personer blir vevet sammen til å leve ut relasjoner som synliggjør Gud i hverdagen. Dette gir synergieffekt!

(4) betinger at de er nakne overfor hverandre også i tanker og følelser. De skulle leve i full åpenhet med hverandre på alle livets områder. Kunne dele tanker og følelser på de mest intime områder av livet.

Det er bare samlivet mellom en mann og en kvinne. Som kan skape barn på en naturlig måte, og føre slekten videre. Slik at barna har et nært forhold til både sin mor og sin far.

Lisbeth Hoskuldsen

del denne saken

Fra Prinsipprogrammet
Partiet De Kristne ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein. Partiet De Kristne vil løfte frem det livslange, monogame ekteskapet mellom mann og kvinne som norm og ideal. Det tradisjonelle ekteskapet bør ha en juridisk særstilling.
En velfungerende familie er vesentlig for den oppvoksende slekt og fremtidige generasjoner. I familien kan barn under trygge og stabile forhold lære forskjell på rett og galt, bli kjent med sosiale normer og regler, og utvikle nærhet til andre mennesker. Sterke og stabile familier gir et sterkt og stabilt samfunn.
Partiet De Kristne setter barna i fokus, og mener barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget biologiske opphav. Barn skal ikke gjøres til et objekt som produseres utenfor den naturlige rammen av en biologisk mor og far.
Del dette