En politisk korrekt E-Sjef

Erik SelleForsvar, UtenriksLeave a Comment

politisk

En politisk korrekt E-Sjef talte på OMS 10.Februar 2020

 

Mandag 10.februar avholdt sjefen for norsk militær etterretning, Generalløytnant Morten Haga Lund, sitt foredrag i Oslo Militære Samfunn (OMS). Det var en skuffende opplevelse. Fra E-Sjefen er det å håpe at man får en selvstendig faglig vurdering av trusler mot Norge og det scenariet vi befinner oss i. Foredraget bar mer preg av en embetsmann som fremførte et nødvendig politisk korrekt verdensbilde, og desto mindre en faguavhengig vurdering.

Generalløytnant Morten Haga Lund

fremstod etter foredraget fremstod etter foredraget mer som en politisk korrekt politisert embetsmann enn en selvstendig tenkende fagoffiser. Ifølge E-Sjefen er det to store trusler som males for våre øyne: Kina og Russland. De to aktørene ble viet storparten av foredraget. Deretter var han kort innom det faktum at hjemvendte IS personell utgjør en terror og sikkerhetsrisiko, men at også høyreekstreme som har fokus på nasjonalstaten utgjør en trussel. IS personell vet alle hvem er, men hva er høyreekstreme med fokus på nasjonalstaten? En svært upresis betegnelse som ikke kan bli stående udefinert. Truslene fra islamistiske terrorgrupper ble forbigått i en bisetning.

Kinas aggressive fremferd i Sør-Kina havet er åpenbart for alle.

Kinesiske myndigheters klassiske kommunistiske overgrep mot dissidenter og overvåkning av egen befolkning er velkjent. Når Bjørgulv Braaten i Klassekampen onsdag 12. februar på lederplass, arresterer Haga Lund for å demonisere Kina og selv mener USA er roten til alt ondt, viser de gamle kommunistene i Norge at E-Sjefen har truffet noe rett. Statskapitalismen i Kina hvor alle økonomiske aktører må vurderes i et sikkerhetspolitisk lys, berøres av E-Sjefen på en grei måte.

Problemet oppstår når han forholder seg til Russland.

Her var det flere spørsmålstegn etter foredraget enn før. Russland øver i havet vest av Norge. Det er ikke overraskende når NATO øver øst i Europa på grensen til Russland. Noe annet ville være overraskende. Det betyr ikke i seg selv at Russland og Norge nødvendigvis er på kollisjonskurs. Dagens regjering og stortingspolitikere har endret norsk basepolitikk gjennom fast stasjonering av amerikanske styrker i Norge, og samtidig redusert det norske nasjonale forsvaret til under smertegrensen. Dette er det motsatte av hva de burde gjort. Norge skal være trygt forankret i NATO og vi vil tilrettelegge for alliert forsterkning, men kun amatører kan radbrekke eget nasjonalt forsvar slik dagens politikere har gjort. Når Russland endrer adferd på endret norsk politikk, så gir ikke det grunn til å male et fiendebilde alene.

E-Sjefen uttalte i OMS.

At

«Russland forsøker å forsterke motsetninger mellom nordlige og sørlige deler av landet, og mellom Oslo og distriktene, i synet på Russland».

Det er kanskje på tide å minne E-Sjefen om at Norge er stolt av debatt og demokrati. Tonen som henger igjen skal være at hvis man er mot Erna Solberg og Jan Tore Sanners sentraliseringsprosjekt så går vi vitende eller uvitende et fiendtlig Russlands ærend? Om vi er mot avviklingen av et nasjonalt forsvar med bredde i landet og støtte i befolkningen så går vi russiske nettrolls ærend?

Les også  PDK ønsker mindre byråkrati i Norge

Det er ikke rart at hederlige politikere

I distrikts-Norge generelt og Finnmark spesielt reagerer på denne mistenkeliggjøringen. Jeg hadde forventet bedre av en av Norges fremste soldater. Haga Lund prøvde seg også på litt amatør forklaring i politisk geografi. Vi måtte huske på at Russland ikke er europeere, de er russere må vite. Sist jeg sjekket går Europas grense mot Asia ved Uralfjellene og Kaukasus. Hva er motivasjonen for å skape et vi og dem, når realiteten er at vi i dag i historisk perspektiv har en unik mulighet til å bygge ned fiendebildet til Russland?

Russlands President Vladimir Putin

Har flere ganger uttalt at hans politiske forbilde er Peter den Store. Tsar Peter I den Store sitt politiske prosjekt var som kjent å orientere Russland i retning Europa. På direkte spørsmål etter foredraget fra en tilhører i salen om E-Sjefen virkelig mener at Russland har i tankene å angripe Norge var svaret negativt, det trodde ikke Morten Haga Lund. Likevel kastes et mistenkelighetens slør over norsk debatt og politikere som vil bygge ned konfliktbildet og styrke kulturelle og historiske bånd til vår nabo i øst. Det er mye vi er uenig med Russland i, men vi befinner oss i en situasjon hvor vi trenger å bygge ned fiendebildet. Verden er et farlig sted, og kanskje kan vi finne felles interesser mellom Vesten og Russland igjen. Det hadde vært å foretrekke.

E-tjenestens oppgave er å avdekke

Og beskrive konkrete sikkerhetstrusler som Norge står overfor. Deretter skal våre politikere definere politikken som skal føres, og våre fagmilitære skal gi klare råd om hvilke tiltak som må iverksettes. Jeg satt med en flau smak i munnen av for mange politiske drypp fra en politisk korrekt generalløytnant, og jeg er bekymret. Ikke så mye for Russland, men for det norske debattklimaet og en politisk korrekthet som gjennomsyrer det som skulle vært faglige og politisk uavhengige instanser i den hensikt å gi politikerne et mest mulig korrekt og uavhengig situasjonsbilde.

 

Erik Selle

Partileder

PDK

Del dette