Endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

AdminInnenriksLeave a Comment

Flagging
page1image39959584

Høringssvar fra PDK om endring i flagging på offentlige bygg.

– forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høringsrunde forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Denne loven regulerer hvilke flagg kommunene kan flagge med. Utgangspunktet er at kun det norske flagget, det samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg. Kan flagges med fra kommunenes bygninger. Enkelte unntak ligger i dagens lov. For eksempel kan det flagges med andre flagg i forbindelse med idrett-, kultur, og lignende arrangement med allmenn interesse. Eller fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende. Eksempler som gis fra departementet på dette er Pride-flagget og FN-flagget.

Departementet vurderer at kommunene skal i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg kommunen skal flagge med fra sine bygninger. Og bruker Covid-19 situasjonen som eksempel på situasjoner hvor arrangement ikke kan gjennomføres men anledninger ønskes å markeres. Departementet fremhever begrepet kompetanse for avgjørelse legges til kommunene.

Dagens lov trådte i kraft i 1933. Formålet var å forhindre at kommunale bygninger ble brukt til politiske markeringer, og at offentlig flagging i større grad skulle være samlende for kommunens innbyggere. Departementet sendte i desember 2016 på høring forslag om en rekke endringer av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Departementet mente at situasjonen i dag er annerledes enn på 1930- tallet, og at dette tilsier en liberalisering av loven.

Overtredelse av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger straffes etter gjeldende lov med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Les hele vårt høringssvar under:

PDK Mener

Partiet De Kristne ber innstendig om at høringsforslagets alternativ D velges: Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer.

De vurderinger som må gjøres i neste runde er om unntakene i loven blir for lettvint utnyttet i politisk øyemed og dermed i fragmenterende effekt av kommunene i dag.

Norge trenger de offentlige flaggstengene til å samle folket, ikke splitte. Det er det norske flagget, det samiske flagget og kommune – og fylkesflagg vi trenger å se fra våre felles flaggstenger – også i fremtiden.

Del dette