Endringer kommer – et spørsmål om tid

AdminPDKLeave a Comment

PDK

Endringer i Høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Endringer i samfunnet som Partiet De Kristne opplevde i valget gjorde at PDK fikk sitt beste kommune- og fylkestingsvalg noen sinne. Selv med et svakere valg enn vi håpet, doblet Partiet De Kristne antallet kommunerepresentanter og fikk sin første fylkestingsrepresentant.

Frykten for at Partiet De Kristne

skal overta velgere fra KrF har sirkulert i noen år nå. I fjor var denne frykten stor nok til at blå side i KrF vant skjebnelandsmøtet med 4 stemmer, og Knut Arild Hareide måtte trekke seg som leder. Etter veivalget er KrF fremdeles like splittet. KrF har valgt å møte fremtiden med nye splittelser. Begge fløyer er representert i regjering, i partiledelse og blant andre tillitsvalgte. Knut Arild Hareide har trukket seg og pekt på Dag Inge Ulstein som sin etterfølger på stortinget.

Valget av nye rådgivere fra Vestlandet forteller at forberedelsene er i gang. Nå trenger en bare noen nye som kan brukes til å skape troverdighet høyt oppe på listen. Noen nye til å være agn for å skape håp for en ellers mislykket agenda. Noen nye som setter egen karriere høyere enn rett og galt. Det kommer en ny splittelse. Det er bare spørsmål om tid.

Innflytelse dreier seg ikke alltid om posisjoner.

Det dreier seg først og fremst om hvordan en kan lykkes gjennom andre. Gjennom press utenfra valgte KrF borgerlig side denne gangen.

Paradokset er at medlemmer i KrF som tidligere ønsket å åpne for FrP ble stigmatisert og «frosset ut». Og nå sitter hele KrF i regjering med FrP. Alt tyder likevel på at regjeringen Solberg vil tape neste valg. Det hjelper likevel lite å bygge «borgerlige korthus», for så å selge skuffelse når neste stortingsvalg er over.

Solberg-regjeringen

Har ikke blitt det en hadde håpet, og den har ikke blitt bedre med Venstre og KrF. Partiet De Kristne hadde ikke støtte fra noen medier før valget, men økte likevel i oppslutning. Dagen nærmest utelot enhver redaksjonell dekning av partiet mens de pumpet ut «gladnyheter» om KrF. Assisterende redaktør i Norge IDAG gikk ut og anbefalte alle å stemme på KrF i Bergen. Alle har nå forstått at KrF kan falle under sperregrensen ved neste valg. Nedturen som Knut Arild Hareide startet, er ikke snudd. Partiet holdes sammen av venner, slekt, familie og nettverk. Dagen og Norge IDAG har tatt en betydelig risiko med å fremstå som partiaviser for KrF, i et desperat håp om å redde partiet og regjeringen.

I Bergen valgte KrF å gå til valg på et sosialistisk samarbeid. Det ble tydelig underkommunisert både av KrF selv, og av ellers borgerlige Dagen og Norge IDAG. Det er merkelig at disse verdikonservative vestlandsavisene risikerte sin egen troverdighet ved å gi sin anbefaling til et klart sosialistisk alternativ. Resultatet er at Norges nest største by har fått historiens mest venstreradikale byråd med en verdiliberal profil som savner sidestykke i byens historie. Et byråd bestående av Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og KrF som søker et forpliktende budsjettsamarbeid med Rødt og Sosialistisk Venstreparti. Borgerlig flertall i Norges nest største by manglet ett eneste mandat, med 457 stemmer til Partiet De Kristne.

Når en ser at KrF hadde

1277 stemmer til overs, som ikke gav noe mandat, er det et nytt paradoks at bortkastede kristne stemmer var avgjørende for en sosialistisk byregjering. Halvparten av disse bortkastede stemmene hadde vært tilstrekkelig til å sikre et mandat til PDK. Både avisen Dagen og Avisen Norge IDAG har altså gått langt i å anbefale leserne sine til å stemme på et sosialistisk alternativ, og frarøvet Norges nest største by et borgerlig styre. På tross av denne mobiliseringen for KrF så dobler oppslutningen til Partiet De Kristne i Bergen. KrF på sin side leverer et katastrofalt dårlig valg, og halverer antall mandater fra forrige periode.

I Bergen er det ekstremt hva KrF

har vært villige til å gå med på og den ideologiske endring som har skjedd de siste få årene. Etter at KrF støttet opprettelsen av sprøyterom, med offentlig støtte til injisering av heroin, er troverdigheten på rusfeltet fullstendig borte for Norges største parti med kristen profil. I det senere støtter KrF også at loven skal endres slik at en kan røyke heroin på kommunens omsorgssentre.

Til forveksling har nå organisasjonen Fri, under KrF sin ledelse i Bergen, fått fri tilgang til barnehager, barneskoler og ungdomsskoler for å lære elevene om ideologi, kjønn og samliv. Autoritære krefter har nå sluppet til med KrF sin støtte i byråd og i Bergen bystyre. Ingen snakker høyt om det, og ingen blir utfordret eller holdt ansvarlig. Årsaken er enkel: Det politiske miljøet har en smiskekultur som opprettholdes av alle de som søker politisk karriere.

I samme by har KrF

aktivt valgt å motsette seg et forslag fra Marita Moltu om granskning av barnevernet. Det krever stort mot å gå mot sitt eget parti, og stå opp for rettferdighet. Partikulturer i Norge krever at du legger vekk samvittigheten og følger partiet. Etter at Norge nå er dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg skrev Dagen om et behov for norsk selvransakelse. Det hadde ikke vært et sekund for tidlig.

Partiet De Kristne er kritisert for å kritisere. Vi vil gjerne samarbeide, men det er viktig hva vi samarbeider om. Vi vil gjerne stå sammen, men det er viktig hvem vi samles bak. Nå blir det holdt regnskap, og de som har tatt ansvar, blir holdt ansvarlig. Endringer kommer ved å utfordre de feil som blir gjort, og løfte frem det som er sant og rett. Norge trenger endringer, og endringer kommer.

Tomas Moltu, 1. nestleder, Partiet De Kristne 

Del dette