Er det fornuftig å ha en politikk som gjør at det er luksus å holde varmen?

RedaksjonenPDK, UtenriksLeave a Comment

Vikingene var kjent for å være selvstendige og egenrådige.

Ja, de plyndret og stjal, men oftere bedrev de handel med Europa. Gjennom historien har vi hatt utstrakt handel sørover, og Norge har aldri vært et fattig land i Europa, slik mange tror. Frem til 1990-tallet var vi som en selvstendig nasjon å regne, selv om vi i lang tid var del av en union.

Men på tross av to nei til EU

Er vi i dag underlagt deres regelverk gjennom EØS-avtalen. EU’s gode grunntanke om fri bevegelse av mennesker, varer og tjenester var basert på økonomisk og personlig frihet. Men med tiden har EU utviklet seg til en byråkratifabrikk med manglende demokratisk forankring. Reglene har blitt en tvangstrøye som ikke tar hensyn til hvert enkelt land. Dette har ført til økt arbeidsledighet, lavere vekst og ineffektiv politisk styring. Mange av oss har vel hørt om banandirektivet og datalagringsdirektivet. Selv om det siste ble dømt ulovlig, er det gode eksempler på et byråkrati uten kontakt med virkeligheten.

EU vil bestemme hva du skal se på TV, hva slags leketøy barn skal få leke med, at diabetikere ikke skal ha sertifikat og at vann ikke slukker tørsten. EU har blitt en produsent av regler for reglenes egen skyld og direktivene er så tallrike at vi kan si at regjeringsarbeidet er outsourcet. Som vi alle vet fører EØS-medlemskap til at strømmen vår blir dyrere. Eksport av strøm til EU skaper mindre tilbud og høyere priser her hjemme. Og bygging av vindmøller for å avhjelpe Tysklands mislykkede energipolitikk bidrar i seg selv til at strømmen blir dyrere for oss. I tillegg er det miljø- og klimafiendtlig.

Les også  Truls Mehus hadde nok passet bedre i et annet parti

I Norge er strøm til oppvarming en livsnødvendighet i det kalde og mørke vinterhalvåret.

Er det fornuftig å ha en politikk som gjør at det er luksus å holde varmen? I det siste har vi sett en ekstrem prisøkning på strøm, mye grunnet vårt EØS-medlemskap. EU-tilhengere argumenterer med viktigheten av deltakelse i internasjonalt samarbeide og EU-medlemskap er en forutsetning. Tror de virkelig på sin egen argumentasjon? Er alternativene EU-medlemskap eller fullstendig egoistisk isolasjon?

Vi kan og skal samarbeide og handle med andre land, men på våre vilkår og med fordelaktige handelsavtaler. Mange vil si at et lite land som Norge ikke har forhandlingsmakt. Da undervurderer de verdien av vår olje, fisk og strøm som ettertraktede varer på kontinentet. Det var en grunn til at britene ble lei Brussel. Det burde vi ta inn over oss, for det er fordeler ved å klare oss selv: Vi kan selv bestemme standarden for varer som kan selges i Norge og åpne for handel med u land. Vi får kontroll på egne grenser og lover. Vi kan bestemme over egen økonomi og skape økonomisk vekst og velferd. PDK vil ut av EØS og erstatte det med gode handelsavtaler.

 

Judith M. Horntvedt

Fungerende lokallagsleder Asker PDK

Del dette