ERIK SELLE Freedom Convoy Norway

RedaksjonenInnenriks

Frihet og trygghet for alle

Frank Rørheim og Levi Johansen fra PDK Froland kjørte en trailer med PDK logo på hele bilen rundt i Oslo hele dagen.

Lørdag 19. februar var det folkefest i Oslos gater.

Arrangementet til støtte for lastebilsjåførene i Canada ble en kjempemarkering med mye kjærlighet og omtanke. Det ble en god profilering av PDK og en viktig sak ble satt på dagsorden. PDK har påpekt fra første stund at vi er mot coronasertifikat, og nå ser vi hvor riktig dette er. PDK sier nei til coronapass som forutsetning for bevegelses- og handlefrihet. PDK krever at vaksiner er frivillig hvilket innebærer at ingen represalier følger et valg om ikke å bli vaksinert. Videre krever PDK at hemmeligholdelsen av beslutningsgrunnlaget for coronabeslutningene fjernes, og at barn og unge ikke vaksineres.

Det må nedsettes et utvalg som evaluerer myndighetenes tiltak, og mangel på tiltak, særlig det faktum at ingen utbygging av intensivkapasiteten har blitt iverksatt. «Å flate ut kurven» for å skjerme sykehusene var begrunnelsen for nedstenginger i 2020. Da må vi kunne kreve at denne kapasiteten i løpet av to år var blitt styrket. Så har ikke skjedd. Det vil vi ha et svar på.

Helsedepartementet skriver i sitt høringsnotat vedrørende forlengelse av koronasertifikat

Med frist 4. mars: «Alle EØS-land har etablert koronasertifikat i tråd med EU-regelverket. Dette er de forpliktet til.» Dette viser med all tydelig klarhet at EØS-avtalen er langt fra kun en handelsavtale. EØS-avtalen er en suverenitetsavståelses-avtale. Med andre ord Norge er forpliktet til å iverksette lover, regler og tiltak folket ikke vil ha under dekke av EØS-avtalen. EØS-avtalen må sies opp. Det vi vil ha er en handelsavtale som ikke bryter Grunnloven. Det påhviler faktisk Høyesterett å revurdere EØS-avtalen opp mot Grunnloven. At folk er ført bak lyset, er det liten tvil om.

Les også  I noen land ville det blitt revolusjon
Del dette