Ofte stilte spørsmål.


Hvorfor et nytt kristent parti?

Fordi vi trenger et parti som også i framtiden vil bygge på de verdiene som har gjort Norge til et land preget av frihet, trygghet og omsorg for sin neste.


Hvorfor navnet ‘Partiet De Kristne’?

Et partinavn er ikke ment å være ekskluderende, men sier noe om bakgrunn og fokus. Arbeiderpartiet er ikke det eneste partiet som bryr seg om arbeidsfolk, og De Grønne er ikke det eneste partiet som er opptatt av miljøet. Navnet ‘Partiet De Kristne’ sier ikke at vi representerer alle kristne, eller at alle kristne må stemme på oss. Men det forteller at vi setter den tusenårige kristenarven høyt, og at vi fortsatt vil bygge samfunnet på de klassiske kristne verdiene.


Stjeler dere ikke stemmer fra andre kristne partier?

Det fins langt flere kristne i Norge enn de ‘kristelige’ partiene hadde som oppslutning ved forrige valg. Det betyr at mange ikke føler at de tradisjonelle partiene representerer deres syn. Det er sunt for demokratiet at andre tilbydere kan komme på banen. Ingen skal trenge å sitte hjemme av mangel på alternativer.


Hvorfor kjemper dere mot Krf?

Det gjør vi ikke. Det er den rødgrønne fløyen i norsk politikk som har styrt den uheldige utviklingen i Norge de siste 10 årene og nå senest godt hjulpet av de globalistiske partiene, og det er den rødgrønne fløyen som er vår politiske motstander. Vi vil kjempe for at Norge fortsatt skal bygge på de verdiene som har gjort oss til et land preget av frihet, trygghet og velstand.


Hva er galt med den nye ekteskapsloven?

Den offentlige lovgivningen rundt ekteskap har aldri vært til for å regulere våre romantiske affærer, men skal ivareta tryggheten for barn i forhold til arv, omsorg ved brudd etc. Barn er en naturlig følge av forholdet mellom en mann og en kvinne. Siden alle barn trenger både mor og far, bør ikke andre samlivsformer ha en juridisk status som gir ‘rettigheter’ i forhold til barn.


Er det riktig å blande religion og politikk?

Alle mennesker, religiøse eller ikke, tar med seg sine holdninger og meninger der de ferdes – også i politikken. Det fins ikke nøytralt rom. Men ‘kristen politikk’ handler ikke om å presse en bestemt religion på folk. Vi vil ta vare på de grunnleggende verdiene som kjennetegner vår kristne kultursfære, og bygge et samfunn med frihet og trygghet for alle, uansett hvem man er eller hvilken bakgrunn man har.


Hva mener dere egentlig med ‘kristne verdier’?

Det enkleste er å peke på det vi ofte kjenner som ‘vestlige verdier’: Nestekjærlighet, troen på den enkeltes ansvar og frihet, og den nesten ubegrensede respekten for livet.


Hvorfor vil dere flytte den norske ambassaden i Israel til Jerusalem?

Partiet De Kristne mener Israel har den mest selvfølgelige rett til å velge sin egen hovedstad, slik andre nasjonalstater til alle tider har gjort, og fortsatt gjør. Vi vil derfor arbeide for at Norge umiddelbart flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og på den måten i praksis anerkjenner Israels suverenitet som stat. Vi vil se dette som det første naturlige skritt i retning av et nært og konstruktivt vennskap mellom Norge og Israel i årene som kommer. Norge bør i framtiden være Israel og jødefolkets nærmeste og mest trofaste venn og støttespiller.


Er dere mot homofile?

Nei, som politisk parti har vi ingen sterke meninger om hva voksne, samtykkende mennesker gjør under dyna. Vår motstand mot den nye ekteskapsloven handler om barna: Vi mener det er uakseptablet å produsere barn inn i en setting der de fratas én av sine biologiske foreldre for all framtid.

Hvis homofile par ønsker en juridisk ramme rundt sitt samliv, er det ingeting i veien for å inngå privatrettslige avtaler. Eneste grunn til å kreve status som ekteskap, er retten til å skaffe seg barn. Vi mener imidlertid barn ikke er en rettighet, men en mulighet naturen gir der forutsetningene er til stede.


Må man være kristen for å stemme på Partiet De Kristne?

Nei, på ingen måte. Er du enig med vår politikk, bør du stemme på oss!

Vi er opptatt av de store linjene, og har et solid og gjennomarbeidet program for alle deler av samfunnet. Partiet De Kristne har tatt opp kampen mot en utvikling vi tror skader landet vårt, både på kort og på lang sikt. Og det har vi gjort i trygg forvissning om at den linjen sittende regjering fører har vært et elitistisk prosjekt uten støtte i folkedypet.

Partiet De Kristne vil sikre at Norge bygger videre på den solide grunnmuren som er lagt gjennom generasjoner. Når det er på plass, kan vi bygge et romslig hus med plass til alle.