Fokus på psykisk helse

AdminInnenriks, StortingsvalgLeave a Comment

PDK Kongsberg (Viken) ønsker at den psykiske helsetjenesten skal gi et bredt og helhetlig tilbud.

Psykisk helse står også på prioriteringslisten til PDK Kongsberg(Viken). Det er ønskelig med et mangfold av behandlingstilbud, herunder også kristne, private behandlingstilbud som på en særskilt måte fokuserer på den åndelige dimensjonen ved mennesket. Psykisk helsetilbud bør være lett tilgjengelig og uten ventetid for den som trenger hjelp. I en krise må man selv kunne kontakte nærmeste behandlingssted for å få hjelp. Ambulerende teamtjenester må styrkes og videreutvikles.

Det er viktig å fokusere på forebygging av psykisk lidelse. Vi mener derfor at undervisning i psykisk helse på ungdomsskolen og videregående bør være en del av fagplanen, og lærerne bør få obligatorisk undervisning i psykisk helse i sin grunnutdanning. På den måten vil man ha større muligheter for å oppdage problemer på et tidlig tidspunkt, og kan tilby mennesker relevant behandling når de trenger det.

Skrevet av:

Daniel kadrpour

Stortingskandidat PDK Viken

 

Del dette