Fosteret er et menneske – uavhengig av vekt og lengde

RedaksjonenFamilieLeave a Comment

Helsen
Senest hos Arbeiderpartiet denne helgen, viser brutaliteten i abortforkjemperes syn på mennesket. For når fosterets eksistensielle verdi blir underkastet kvinnens ønsker og behov. Blir grensen for selvbestemt abort satt ganske tilfeldig. Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt mener uke 18, SV mener uke 16. Mens Rødt tar et langt steg denne gangen, til uke 22. Er denne tilfeldige vurderingen etisk riktig og barnet verdig?

Når samleiet har funnet sted, og sammensmeltningen har vært vellykket, står det ikke lenger til far eller mor. DNA-et er satt, genene gitt, og prosessen går nå sin naturlige gang. Noen av oss tror på en Skaper som styrer dette, andre ikke. Uavhengig av personlig tro er det udiskuterbart at de videre stadiene i fosterets utvikling skjer uten innblanding av andre. Og her starter den merkelige og tilfeldige vurderingen.

For skal fosteret bli regnet å ha en egenverdi på et senere tidspunkt enn selve sammensmeltningen, premisset og starten på livet, er det ganske tilfeldig hvilken argumentasjon man legger for denne vurderingen. Skal fosteret vurderes som et eget individ når det får hørsel, når det når en viss vekt, eller når det ikke lenger «er en del av kvinnens kropp»?

Et av hovedargumentene for å liberalisere abortloven

Er at «kvinnen skal bestemme over egen kropp». Legger man dette til grunn for sitt ståsted i debatten, bør vel selvbestemt rett til abort gjelde helt frem til fødsel, slik Hillary Clinton m.fl mener. Eller enda mer dramatisk: Dersom barnet skal være levedyktig før det skal ha selvstendig rett til liv, må vi kanskje ventet til barnet er i stand til å klare seg selv, før menneskerettighetene blir gjeldende?

Les også  Pressemelding: Partiet De Kristne bytter navn til konservativt

Synet på barnet i mors mage nærmer seg den barbariske tiden før kristningen av Norge, da nyfødte barn som var uønsket eller kanskje hadde en funksjonshemning, ble satt ut i skogen til rovdyrene.

Ingen, faktisk ingen av partiene som i dag er representert på Stortinget, kan vise til en enhetlig gruppe listetopper som vil verne fosteret fra unnfangelsen. Partiet De Kristne har utelukkende listetopper som personlig er overbevist om fosterets verdi og rett til liv helt fra unnfangelsen. Vi vil blant annet se grundig på årsakene til abort i Norge, og sette inn tiltak som kan hjelpe gravide å fullføre sitt svangerskap. Vi vil fremme frivillige organisasjoner som arbeider for å hjelpe vordende mødre. Vi vil også se på økonomiske tiltak som vil gjøre det lettere for enslige gravide å bære fram barnet, og gjøre det enklere med innenlands adopsjon når målet er at et barn kan bæres frem.

Vil du ha stortingspolitikere som ser menneskets verdi

Uavhengig av antall uker, lungefunksjon, antall kromosomer, vekt eller lengde, har du kun ett alternativ ved dette valget: Partiet De Kristne. Vi kan ikke godta at barn i mors mage drepes i tusentall hvert år. Vi vil derfor arbeide utrettelig for at livets verdi skal vernes fra unnfangelse til naturlig død. Hvert eneste liv teller!

 

Maren Anne Krüger er 1.-kandidat på stortingslista for Partiet De Kristne (PDK) i Vestfold og Telemark.

Del dette