Frank Rørheim har meldt seg inn i Partiet De Kristne

Lisbeth HoskuldsenPDK, Stortingsvalg, ValgLeave a Comment

Partiet De Kristne

PARTIBYTTE: Frank Rørheim ønskes velkommen som medlem i Partiet De Kristne av fylkesleder i PDK Aust-Agder, Einar Christensen.


Froland kommunestyre har fått en representant som tilhører Partiet De Kristne (PDK) etter at Frank Rørheim nå har meldt seg inn i partiet.

-Partiet De Kristne bygger sin politikk på kristne verdier og norsk kultur. Det er den viktigste grunnen til at jeg nå har meldt meg inn.
Frank Rørheim

Inntil for halvannen uke siden var han leder av Froland Frp, men valgte å melde seg ut på grunn av strid med fylkeslaget i Aust-Agder. Nå har han funnet seg et nytt parti, Partiet De Kristne.

  • PDK har alt det som Frp hadde før, sier han. – Jeg kjenner meg igjen. De ønsker at vi skal ta tilbake kontrollen over Norge, og har et realistisk syn på sikkerhetssituasjonen. De går til valg på et styrket forsvar med et solid HV. De vil ta grensekontrollen tilbake, og føre en restriktiv asylpolitikk som hjelper mennesker så nære hjemlandet som mulig. Dessuten har de en klar politikk i forhold til rus. PDK vil gå bort fra legemiddelassistert rehabilitering (LAR), mens Frp går for LAR.
  • PDK sier nei til bommer. Norge har i dag (mai 2017) 8000 milliarder i Statens Pensjonsfond, mesteparten plassert på utenlandske børser med relativt høy risiko. Utenlandske toppinvestorer kjøper infrastruktur. Der bør Norge også satse. Ved å satse på veibygging får vi ned ulykkesstatistikken, øker lønnsomheten i næringslivet og får redusert drivstofforbruket og forurensningen. Ved en solid satsing på infrastruktur vil det norske folk og miljøet få glede av vår felles oljeformue. I dag bygges det veier i et høyt tempo, men det er jo bommer over alt!
  • PDK har også et tydelig fokus på maritim forsøpling, som er noe av den mest alvorlige forurensningen vi har, understreker Rørheim.

Frank Rørheim ble valgt inn i Froland kommunestyre for Frp i 2011 og gjenvalgt i 2015.

  • Men Frp er med årene blitt for liberalt og har svelget for mange kameler, sier han. – Frp har endret seg. Det har ikke jeg. Nå vil jeg fremme PDKs politikk.

Del denne posten

Del dette