Gigantisk vindmøllepark vil ødelegge Haramsøy

AdminInnenriks, PDKLeave a Comment

Nei til vindkraft

#ukeskommentar (12.06.2020)

Gigantisk vindmøllepark vil ødelegge Haramsøy

Hei.

Erik Selle, partileder i PDK her; Partiet De Kristne, og dette er ukas kommentar, og det er fredag den 12. juni.

Det første jeg har lyst å gjøre i dag, det er å sende mine varmeste gratulasjoner til Hans Petter Thue på Haramsøy, og folket der, som nå reiser seg mot en gigantisk vindmøllepark som vil ødelegge denne perlen i norsk natur. PDK stiller seg kategorisk på side med folkestyre og lokaldemokratiet, og vi ønsker ikke at vindmøller skal ødelegge norsk natur. Dette er et uttrykk for globalisme og internasjonal kapital, som skal gå inn i norsk natur og gripe inn uten at vi har noe behov for det. Vi trenger å oppruste vannturbinene våre og har nok energi. Norge har nok energi, og vi trenger ikke disse vindmølleparkene. Ikke er det økonomisk lønnsomt heller. Så min personlige hilsen og gratulasjon går til folket på Haramsøy og Hans Petter Thue, og ønsker dem lykke til videre i kampen mot vindmøllene der ute. Måtte de krones med seier.

Videre så er politireformen som Stortinget har vedtatt fremdeles en ganske dårlig reform.

Det er noe galt når man kaller en politireform, som fjerner politiet fra der folk bor, for nærpolitireformen. Og det som politiet selv sier: at dette gjør at de sliter med lokal kunnskap, de sliter med publikumskontakt, og nå ser vi hvor viktig det er at politiet faktisk har en nær kontakt og relasjon med befolkningen. Vi ser det på det som skjer i USA, vi ser det på det som skjer her. Nærpolitireformen var feilslått! PDK vil ha mer politi nær folket, og dette er et viktig oppdrag å snarlig ta tak i for Stortingets politikere. Og gjør de ikke det, så er det din mulighet til å stemme dagens broilere ut av Stortinget, og la det komme folk fra grasrota inn på Stortinget med fornuft og «common sense». Det er ikke noe dumt med sunt bondevett, det trenger Stortinget i dag.

PDK mener at forsvaret må styrkes, gratulerer ny forsvarssjef

PDK vil at Forsvarets Overkommando skal gjenopprettes. Vi vil flytte forsvarssjefen ut av departementets skygge, og styrke hans kontor og oppdrag og embete i forhold til å være en faglig rådgiver og røst inn til det sivile og politiske lederskapet som forsvaret selvfølgelig skal være underordnet. PDK mener at vi må gjenopprette HV 016, altså heimevernets spesialstyrker. Vi ser det nettopp i den situasjonen som er rundt oss, at den avdelingen var helt presis det vi burde ha mer av. Vi må gjenopprette sjøheimevernet, vi må få en brigade i Sør-Norge. Så du som er glad i forsvaret, trygghet, nasjonalstaten, du må simpelthen stemme på PDK ved valget i 2021.

Videre har Rødt denne uken foreslått en progressiv miljøskatt på flyreiser innlands. Det er helt meningsløst å tro at vi skal skatte oss ut av alle problemer. Norge er et langstrakt land, vi trenger flyene våre, vi trenger flere flyselskaper. Norwegian – SAS – Widerøe er konkurranse, vi trenger kortbanenettet. PDK sier kategorisk nei til disse sosialistiske meningsløse avgiftene som er blitt akseptert langt inn på borgerlig side. Hvis du vil ha en klar, tydelig borgerlig stemme på Stortinget i 2021, så må du stemme på Partiet De Kristne.

Nå kan også Dagbladet rapportere at Helsetilsynet slår barnevernsalarm.

Statens helsetilsyn mener at svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering kan være nødvendig. Dette har PDK sagt lenge. Jeg sendte et brev til Solveig Horne, som da var statsråd med ansvar for barnevernet, at nettopp det måtte gjøres for mange år siden. Nå kommer man etter. Og jeg etterlyser at statsråd Ropstad, i stedet for å omtale barnevernskritikere med dette negative ordet, nå tar kritikken mot barnevernet på alvor, tar overgrepene som er gjort i barnevernets regi på alvor, tar dommene i Strasbourg på alvor, og initierer en prosess som kan gi oss en etat, en institusjon, som folk kan ha tillit til.

Ellers så sitter jeg med «Standpunkt» fra Nei til EU, den vil jeg vise. Her er det sitert statsråd Hareide. I 2018 så sa han på KrF.no: «Jeg er skeptisk til byråer og tilsyn som står utenfor politisk kontroll». Og i dag, som statsråd hos Erna Solberg, så sier Knut Arild Hareide at han vil ha myndighetsoverføring til EØS jernbanebyrå ERA.

PDK kan du stole på. Vi sier det vi mener og vi mener det vi sier.

Vi sier nei til EU, vi sier nei til ACER, vi sier nei til EØS. Vi sier ja til norsk selvråderett i et internasjonalt samarbeid, vi sier ja til folkestyre, vi sier ja til demokrati, vi sier ja til et suverent og uavhengig Norge. Da må du altså ikke stemme på partier som sier en ting en gang, og en annen ting når de kommer i posisjon. Vi trenger et sterkt borgerlig «Nei til EU-parti», det er PDK. Og jeg vil forøvrig benytte anledningen til alle: Meld deg inn også i «Nei til EU». Det er kanskje, ved siden av Partiet De Kristne, en av de viktigste organisasjonene i Norge i dag.

Og helt til slutt vil jeg bare si til Erna Solberg: Det er to ting som gjelder: Beredskap -beredskap – beredskap, og det andre er: økonomi – økonomi – økonomi. Nå er vi i en nedstengt situasjon. Økonomien må opp å stå igjen Erna Solberg. Nå må du ta grep. Du må løsne. Du har selv sagt til internasjonale medier at du tok avgjørelsen i panikk. Du har ikke lyttet til faginstansene. Heldigvis har stortingsflertallet gitt en bedre situasjon enn du ville gjort aleine. Nå er det min inderlige oppfordring å høre på fagfolket og åpne opp samfunnet sånn at ikke mange hundre tusener av mennesker betaler en høy pris som ikke var nødvendig for denne pandemien.

Og helt til slutt: Ikke en eneste statue skal fjernes i Norge.

Ikke av Ludvig Holberg, og ikke av Winston Churchill. Denne «hypen» må statsminister Erna Solberg ta ansvar for å få roe ned. Det er veldig farlig med disse radikale bevegelsene når de begynner å brenne bøker eller når de begynner å ødelegge statuer. Da er det fare på ferde i et demokrati. Nå må statsministeren på banen, og så må vi få en situasjon hvor vi drar i fellesskap. Ett samfunn – ett folk, og det som er av utfordringer, det må vi finne felles løsninger på. Nå er det tid å tenke utenfor boksen og gå videre sammen.

Da gjenstår det bare å ønske dere en riktig god helg og på gjenhør.

Del dette