Globalisering som undergraver nasjonalstaten.

Tom HenriksenInnenriksLeave a Comment

Globalisering

Vi er imot globalisering som undergraver nasjonalstaten.

Ukas kommentar fra partilederen. Hei. Partileder Erik Selle fra partiet De Kristne her. Jeg sitter på Storstua kurs og konferansesenter på Røyken. Jeg har sittet i to dager med eminente hjerner fra PDK og og jobbet med revidert nasjonalbudsjett.

Vi har jo en Coronakrise pågående, men landet skal jo driftes for det.

Alle andre funksjoner skal være til stede for det: Forsvaret skal stå klart for det, og alle andre ting skal stå klart, så det er mange ting vi skal jobbe med. Vi har jobbet med statsbudsjettet som det foreligger, utenom de ekstrarammene som nå har kommet på.

Vi har også gjort noen føringer på hvor vi mener staten bør iverksette motkonjunkturpolitikk. For eksempel på oppussing av skolebygg etc., og alt dette vil komme fra PDK som et resultat av arbeidshelgen vi har hatt.

Vi er inne i en ny fase i Corona-krisen hvor man må begynne å åpne opp samfunnet igjen. Få hjulene til å gå igjen, og det er svært viktig at vi får hjulene i gang mens vi fremdeles har hjul å få i gang. Det skjer i USA nå, og det skjer i Norge nå. Det er en viktig prioritet at ikke frykten lammer oss. Men at vi er rasjonelle i forhold til den situasjonen vi er i, og at økonomien kommer i gang igjen.

Ved siden av det så ble det jo vedtatt på Stortinget den nye tros og livssynsloven.

Tre lover som er samlet til en i stortinget. og i PDK har vi en arbeidsgruppe som jobber med akkurat det temaet. Så vi vil også fra PDK komme med en uttalelse rundt den nye tros- og livssynsloven. I tillegg så har også bioteknologirådet i forrige uke. Som jeg også nevnte sist, med knapt flertall, gått inn for eggdonasjon i Norge. Det betyr jo at det varemarkedet som mange av oss fryktet ville komme er her allerede. Og det er PDK veldig imot.

Det kan ikke være teknologi som styrer etikken og menneskers relasjoner og måten vi opererer samfunnet på. Vi må ha en grundig forankring i vår etikk. Der står PDK veldig klare på et bibelsk grunnlag. På et jøde-kristent grunnlag, på et kristent-humanistisk grunnlag, som gjennom hundrevis av år har brakt oss til det Vesten som har gitt oss den frihet og den trygghet som vi har i dag.

Og det må vi, i en omskiftelig verden, ta vare på. Så dette vil også vi komme tilbake til, for vi vil kjempe med nebb og klør mot barnemarked. Det skjærer meg i hjertet når unge voksne mennesker står på rikshospitalet. Hvor de ble til i denne verden ved eggdonasjon, og legen på sykehuset vet hvem deres biologiske familie og hvem deres biologiske far er. Men altså et voksent menneske får ikke vite det. Det mener jeg er uetisk og problematisk, og det må mer inn i denne debatten.

I tillegg så har vi også en situasjon hvor WHO har vist at de har en leder.

En tidligere Marxist-leder fra Etiopia. Som har kollaborert med Kina, og gjort det vanskelig for Vesten å reagere tidsnok i forhold til Corona-viruset. De har oversett utspill fra Taiwan, av politiske hensyn, og USAs president Donald Trump har derfor suspendert utbetalinger og finansiering av WHO. Til det kommer en evaluering av dette. Det er en svært rasjonell handling, og det mener PDK er riktig.

Da bør ikke Norge, som en av USAs nærmeste allierte. Løpe og fylle opp kassen der hvor USA stopper den. Det gjelder også for eksempel støtte til UNRWA og Palestinske selvstyremyndigheter. Som åpenbart misbruker midler både i korrupsjon og til støtte til for eksempel terrorlønn. Når det er noen som prøver å sette noen etiske rammer for det, så kan ikke Norge helt lamt bare fylle opp i en søken kanskje etter en plass i sikkerhetsrådet. Så det er ukens kommentar.

Vi har nok en annen tilnærming: Vi er imot globalisering som undergraver nasjonalstaten.

Vi ønsker, og vi inviterer partier som Senterpartiet og Fremskrittspartiet til samarbeid om en reduksjson av globalisering iveren til de andre partiene. For å slå ring om grunnloven, og for å slå ring om nasjonalstaten. Corona-viruset har vist at i Europa så måtte nasjonalstaten ta ansvar. Stenge grensene, iverksette tiltak for å trygge sin befolkning.

Så vi tror på et EU og et Europa av nasjonalstater som jobber sammen, ikke bare i Europa. Men vi skal ha brede gode internasjonale samarbeidsavtaler med land som tror på frihet og trygghet.

FN har en dominans, en slagside, av totalitære regimer, og ideologier som ikke tror på de menneskerettighetene som vi bekjenner oss til. Og det må ligge til grunn i vår vurdering av finansiering av FN. Det er tid for å legge naiviteten, som kanskje har dominert de siste tretti årene vekk. Og gå inn på en real-politisk tenkning. Hvor faktisk våre politikere vet hvem oppdragsgiverne deres er, nemlig det norske folk. Og at de norske politikernes oppdrag er Norges ve og vel, i internasjonal samhandling, med hjerte og solidaritet med folk som lider. Men det skal være på en måte som både styrker Norge og er realistisk i forhold til det som er mulig å oppnå.

Det var dagens og ukas kommentar fra PDK. Jeg ønsker deg en kjempegod helg. Dette går bra! Vi gleder oss til valget i 2021, med din hjelp:

Meld deg inn i PDK, stem PDK, vi skal være med på å sette kursen for Norge.

Bli med i diskusjonen på nett gjennom å bruke #ukaskommentar

Ukas kommentar er en ukentlig spalte fra PDK som tar opp dags aktuelle temaer om hva som rører seg i Norsk politikk og ellers i verden.

Del dette