Godstransport i Innlandet

AdminInnenriksLeave a Comment

Godstransport

Godstransport

Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Skog hadde et tankevekkende innlegg i Glåmdalen den 9. august om at veier må prioriteres i kommende offentlige budsjetter. Og stiller spørsmål om og hvordan de ulike politiske partiene vil arbeide med saken i kommende valgperiode og godstransport.

Partiet De Kristne ønsker

Å sterkt prioritere fylkes- og kommuneveier. Vi deler helt Nordtuns synspunkter om at et godt veinett med 60 tonns akseltrykk er viktig for å få utviklet Innlandets potensiale for nærings- og industriutvikling. Sikre og hensiktsmessige transportløsninger er nødvendig for både næringsliv og private. Partiet De Kristne ønsker en betydelig økning i budsjettene til veibygging og veivedlikehold.

Målet må hele tiden være å utvikle et sikkert, miljøvennlig og effektivt transportsystem. PDK mener det haster med å få laget en regional plan for godstransport i Innlandet, både med tanke på jernbane og veier. Planen må inneholde konkrete prioritering om hvordan fylkesveinettet skal oppgraderes og vedlikeholdes. Det er videre viktig å sikre gode omlastingspunkter i terminaler, og flere lange krysningsspor vil legge bedre til rette for godstransport over lange avstander via jernbane. Elektrifisering av Solør- og Rørosbanen er en selvfølge. Vi vil derfor satse betydelig på ny infrastruktur og strategisk plasserte knutepunkter, bl. annet for å minke gjennomgående lastebiltrafikk i fylket.

Partiet De Kristne vil også:

  • Satse mer på jernbane, både til persontransport og godstransport
  • Etablere en godsterminal i Kongsvinger regionen som kan avlaste Alnabru terminalen i Oslo. Denne terminalen kan fungere som en tørr havn (forlenget arm) for Gøteborgs havn
  • Alle utenlandske vogntog som passerer fylket skal være kontrollert ved grense slik at de klarer norske veiforhold med snø og fjelloverganger
  • Legge bedre til rette for godstransport på jernbane over lange avstander, blant annet med flere lange krysningsspor
  • Tilpasse jernbanens knutepunkter med annen infrastruktur
  • Arbeide for å fremme kostnadseffektiv drift av godstransport på vei og bane.

 

Yngve Bergstrøm

Fylkestingkandidat for PDK Innlandet

Del dette