Gratulerer med frigjøringsdagen 8.mai

RedaksjonenForsvar

11 Steg for et nytt Norge

Den 8. mai hvert år feires frigjørings- og veterandagen. Denne dagen markerer datoen de tyske militære styrkene kapitulerte i 1945, og Norge ble frigjort etter fem år med militær okkupasjon

Gratulerer med frigjøringsdagen. 8.mai Norge

Partileder Erik Selle

Partiet De Kristne ser på norske veteraner som en ressurs for samfunnet og for næringslivet.

Vi vil søke å legge til rette for styrkede løsninger for sysselsetting av veteraner og gode løsninger for å ta del i humanitært og samfunnsrelatert arbeide etter endt tjeneste. Partiet De Kristne vil arbeid for å snu veteranbegrepet slik at de får den respekt og anerkjennelsen de fortjener fra det norske samfunn, og at de veteraner som har gitt sin egen helse i tjeneste for Norge skal få de beste løsninger. Partiet De Kristne vil jobbe aktivt for at de ulike veteranorganisasjoner og initiativ som satser eller støtter veteraner, får de beste forutsetninger for å bidra positivt rundt en helhetlig veteranplan med fokus på nye og kreative løsninger med høy effekt, og tiltak som styrker familiene rundt veteranene.

Styrking og oppgradering PDK vil styrke det norske forsvaret betydelig de neste fem årene.

Dette for at norsk forsvar skal komme opp på et akseptabelt nivå nasjonalt og internasjonalt. Forsvaret må opp på et nivå der det kan forsvare Norge i en krisesituasjon. Vi vil lytte til vurderingene fra Forsvarets operative ledelse, og sørge for at de får de ressursene de trenger for å løse oppdraget. Samtidig vil vi sette krav til den økonomiske styringen, og innføre et tydelig skille mellom drift og investeringer. Norge må kjøpe tilbake alle forsvarsinstallasjoner som er solgt de siste årene, og bomberommene i hele landet må oppgraderes til et akseptabelt nivå. Forsvarsmateriell må oppgraderes til dagens standard. Det må investeres i panservogner og opprettes nye panserbrigader. Luftvern må fornyes og oppgraderes over hele landet. Det må også investeres i nye helikopter til land- og sjøbaserte oppdrag som fungerer under norske forhold.

Del dette
Les også  Kort og godt