Hærverk og intoleranse, Arendalsuka 2022

RedaksjonenInnenriksLeave a Comment

Arendalsuka 2022

PDK stiller med stand og båt hvert år under Arendalsuka. Dette er året startet ikke noe annerledes enn  alle andre år. Forskjellen i år var at PDK´s telt ble utsatt for vandalisme, der meldingen var tydelig og viser den intoleranse som finnes dagens samfunnsdebatt.

Arendalsuka 2022

– Det er synd at et arrangement hvor det å fremme demokratiet står i fokus, blir brukt til å trakassere andre, sier PDK-leder Erik Selle.

Norge tilbake på fast grunn!

PDK er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære. Det er nemlig ikke oljen alene som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. For at du og jeg skal blomstre og ha det godt. Trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet vi har fått, med gode vilkår for personslig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling.

Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss. som tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre. At vi skal åpne opp for kreativitet og virketrang. At du som vil skape noe, får størst mulig frihet til å gjøre nettopp det.

Det er ingen virkelig frihet uten trygghet.

Trygghet for liv og helse, og trygghet for at ingen kommer og tar det vi eier. Selve kjernen i en moderne stat er jo maktmonopolet. At det er staten, og bare den, som håndhever lov og rett. Men da må jo staten gjøre nettopp det. Da må hver enkelt av oss kunne stole på at vi blir sett og hørt når behovet er der. At politiet kommer når vi ringer. At innbruddet blir etterforsket og tyvene knepet. At vi ikke trenger å ta loven i egne hender for å beskytte oss selv og de vi er glade i.

Vi vil på alle måter legge til rette for at du skal kunne leve ditt liv i både frihet og trygghet. Du skal ha trygghet nok til å slå rot og vokse. Og frihet nok til å blomstre. Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra.

 

PDK er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra

Del dette