Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023

AdminInnenriksLeave a Comment

HANDLINGSPLAN OG YTRINGSFRIHET

Regjeringen har lansert «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023». Det er svært viktig å unngå diskriminering, hat og andre motsetninger mellom ulike grupper i samfunnet. Men samtidig må det avgrenses mot meningsytringer.

I handlingsplanen står det blant annet: «Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerett og er nedfelt i Grunnloven § 100. Retten til å ytre seg er en forutsetning for demokratiet og for individers frihet.» Dette er en svært viktig avgrensning som Partiet De Kristne er 100% enig med.

Norge har en tusenårig kristen kulturarv.

En kristen kultur og kristne verdier har gjort Vesten til vår tids sterkeste og mest vellykkede sivilisasjon. Historisk erfaring viser at en kristen kulturarv er en suksessfaktor. Skal man klare å beholde denne kulturarven, må man også være på vakt overfor det som kan true den. Men det innebærer ikke at man hater noen.

En sentral del av islam er et sett av rettsregler (sharia) som til dels er uforenlig med vestlige verdier og grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati og likestilling mellom mann og kvinne. At innvandring av mennesker fra en slik kultur vil by på problemer, er åpenbart. Det viser også erfaringer fra islams nesten 1400 år lange historie. Islam har i stor grad vært preget av vold, intoleranse, undertrykking og krav om særbehandling. Europa er blitt rammet av mange terrorangrep, og i de fleste tilfellene har muslimer stått bak dette.

Det er naturlig at de som er vant til et samfunn med ytringsfrihet

Demokrati og likestilling ikke ønsker islams rettsregler i vårt land. Å innta et slikt standpunkt innebærer ikke at man hater eller diskriminerer noen. Dette handler om ytringsfrihet.  En handlingsplan mot muslimhat eller hva som helst annet kan ikke innskrenke ytringsfriheten. Det ville være grunnlovsstridig.

De fleste nordmenn er mot kommunisme, men det betyr ikke at man hater kommunister.  I et demokratisk samfunn er det tillatt å være motstander av et hvilket som helst politisk system. Det trengs ingen statlig finansiert «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot kommunister».

Myndighetene iverksatte for noen år siden handlingsplan mot antisemittisme.

Etter andre verdenskrig har norske jøder aldri blitt utsatt for så mye trusler, hat og forfølgelse som nå. Blant dem som har gjort seg skyldig i dette, er muslimer dessverre sterkt overrepresentert. Vi kan ikke ha det slik at mennesker som får opphold i Norge, går i gang med å trakassere eller forfølge norske borgere. Skal Norge også i fremtiden kunne være en trygg havn for forfulgte, kan vi ikke føre en politikk som innebærer at norske borgere blir forfulgt i sitt eget land.

Skal man klare å redusere motsetninger mellom ulike grupper i samfunnet, må alle bidra og ta ansvar. Hva kan muslimer selv bidra med for å redusere motsetninger? Et absolutt minstekrav burde være at de viser vanlig høflighet også overfor jøder. Alle må feie for egen dør, også muslimer. Det er dessverre slik at hvis noen i en gruppe oppfører seg på en ufordelaktig måte, vil dette lett gå ut over alle i gruppen. Det må man være oppmerksom på også når man kommer som innvandrer til et land.

I Norge er det demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling mellom mann og kvinne.

Dette må alle respektere. I Håvamål står det «Lov følge eller land fly». Denne setningen fra norrøn tid er like aktuell i våre dager.

PDK (Partiet De Kristne) mener at flyktninger som hovedregel bør hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressursene, og man kan dermed hjelpe mange flere. Det er også mer rettferdig, da man i større grad kan hjelpe dem som ikke har ressurser til å reise helt til Norge for å søke opphold.

Roger Dyrøy

Nestleder PDK Vestland

Del dette