Handlingsprogrammet 2021- 2025 PDK


Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser, selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser.

Nasjonalstaten har vist seg egnet som byggestein for en trygg og harmonisk verden og et godt bolverk mot kontrollerende overbygg og internasjonal ensretting. Vi ser positivt på fruktbart samarbeid mellom frie og selvstendige nasjoner, men ønsker ikke en utvikling mot overnasjonale myndigheter og politisk globalisme.

Nasjonalstaten fungerer best med relativt homogen kultur og få religiøse skillelinjer. Det er derfor viktig å føre en klok innvandringspolitikk som ikke undergraver statens stabilitet og indre styrke over tid.

Handlingsprogram 2021 - 2025

Utkast til nytt handlingsprogram for PDK i perioden 2021 - 2025 er nå ferdig. Du kan lese hele utkastet med å klikke på bildet eller knappen under bildet.

Norges beste program

Nei til EU

Ut av EØS, ja til bilaterale avtaler

Ja til nasjonalstaten, og nasjonalt selvstyre og nei til økt globalisme.

Ja til en god miljø politikk, basert på klimarealisme

Norge ut av Paris-avtalen

Retten til liv. Vi arbeide utrettelig for at livets verdi skal vernes fra unnfangelse til naturlig død.

Alle barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget opphav

Vi ser på våre eldre som en ressurs som må få være en aktiv og byggende del av samfunnet så lenge de orker og ønsker.

Del denne saken