Hva er egentlig en konspirasjonsteori?

Tomas MoltuInnenriks, MediaLeave a Comment

Redaktør Vebjørn Selbekk går ut i Dagen 28. Juli og etterlyser at Partiet De Kristne tar et oppgjør med konspirasjonsteorier. Bakgrunnen er et innlegg lokallagsleder i Bergen slettet på lokallagets Facebook side straks det ble oppdaget. Skriver 1.Nesteleder PDK Tomas Moltu

Hvem støtter konspirasjonsteorier ?

Redaktør Vebjørn Selbekk går ut i Dagen 28. Juli og etterlyser at Partiet De Kristne tar et oppgjør med konspirasjonsteorier. Bakgrunnen er et innlegg lokallagsleder i Bergen slettet på lokallagets Facebook side straks det ble oppdaget. Og før Dagen tok kontakt. Det var ikke raskt nok for Dagen. Vi innrømmer gjerne at kreativiteten noen ganger tar overhånd hos enkeltmedlemmer i PDK. Det skjer også andre steder, og i andre partier. Når en påkaller eksperter på konspirasjonsteorier fra Human Etisk forbund som sannhetsvitne, i en avvis fundamentert på kristen tro, bør en likevel tenke seg litt om. En slik ekspert fra Humanetisk forbund vil også raskt hevde at den største konspirasjonsteorien i historien er at Jesus er stått opp fra de døde, og skal komme tilbake. I et slikt perspektiv er alle kristne konspirasjonsteoretikere, av første klasse.  

Men hva er egentlig en konspirasjonsteori?

Store norske leksikon definerer det slik:                                                                                                                                 

Dagen norges kristne Se og Hør

 

«Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet

sammensverger for å fremme sin egen, skulte agenda. Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta»

 

 

Et typisk eksempel på konspirasjonsteori er derfor ideen om at Donald Trump sammensverget med Russland for å sikre seg seieren i presidentvalget i 2016.  Demokratene i USA og venstre radikale i vesten nektet å tro at han kunne ha vunnet seieren på ærlig vis. Konspirasjonsteorien innebar at Russland kunne ha manipulert avstemmingen i presidentvalget. Etter omfattende høringer og riksrett mot Donald Trump er dette blitt avvist, som en konspirasjonsteori uten rot i virkeligheten. Paradokset er at de samme som mente at Trump hadde manipulert valget for å kunne vinne hevder nå at valget ikke kunne være manipulert da Joe Biden vant. Det var visstnok det sikreste valget i USA sin historie. Når vi snakker om å ta et oppgjør med konspirasjonsteorier hadde det vært på sin plass at Dagen selv tok et oppgjør med å la dette bli stående.

Den siste store konspirasjonsteorien i føljetongen er den pågående høringen i senatet. Den legger til grunn en teori om at Donald Trump hadde en skult agenda sammen med andre mektige menn og kvinner om å begå statskupp 6. januar i fjor.

Partiet De Kristne har konsistent tatt avstand fra mobben som tok seg inn i kongressen i USA 6. januar, på samme måte som vi tok sterkt avstand fra Black Lives Matter sine voldelige opptøyer som spredte seg til en rekke byer i USA, mens Trump var president. Opptøyer og vold som var støttet av Demokratene, og av venstre radikale krefter verden over. Jeg kan ikke finne at Dagen har tatt avstand fra denne konspirasjonsteorien, og vil gjerne etterlyse at Dagen tar et oppgjør med dette.

Les også  Er vi i ferd med å få et nytt offisielt livssyn en ny statsreligion?

Så har vi en situasjon i dag hvor ordet konspirasjonsteorier brukes som en hersketeknikk for å kneble all kritikk mot rådende paradigmer.

Mennesker som har vært tilbakeholden med å blindt akseptere myndighetene sine krav og retningslinjer i møte med Covid 19 har raskt blitt stemplet som konspirasjonsteoretikere. Men vi ser og at myndighetene har måtte trekke definerte covid vaksiner fra markedet. Vi ser at vaksiner har forårsaket utilsiktede bivirkninger og vi ser at toleransen for debatt har vært fraværende. Det er i et slikt miljø konspirasjonsteorier vokser frem. Og noen av disse teoriene er ikke lenger teorier. De er fakta. Vaksinerte mennesker blir smittet av covid og de smitter andre. I dette hadde konspirasjonsteoretikerne rett og alle vestens myndigheter hadde feil.

I flere vestlige land har det vært nær umulig å bestemme over egen helse i møte med det press en har blitt utsatt for dersom en ikke har ønsket å ta vaksinen. Vestlige demokratier har implementert totalitære ideer raskere enn vi kunne forestille oss. I Norge fikk alle forbud mot å reise på egen hytte, selv om en der bedre kunne isolere seg og beskytte seg mot en smitte en ikke kjente farene med. I Canada truet myndighetene med å beslaglegge bankkontoene til mennesker som motsatte seg vaksinering. Det gir assosiasjoner til nazistenes grep på 1930 tallet. 

Jeg innrømmer gjerne at det er vanskelig å skille sannhet fra løgn i en verden hvor sannhet ikke lenger blir sett på som noe objektivt.

Hele den vestlige verden definerer nå sannhet som en subjektiv størrelse, og reduserer derfor all sannhet til å være et utrykk for meninger. Selv tror jeg på sannhet som en objektiv størrelse, og at sannhet er hellig. Jeg er jeg opptatt av at det jeg selv sier skal være sant, og hevder at det hvert menneskes ansvar å gjøre det samme. Enhver som ikke taler sant må selv stå til ansvar for det, og ta de konsekvenser det måtte gi.

Konspirasjonsteorien om at Trump sammensverget med Russland for å vinne valget har vi tatt avstand fra. Vi tar og avstand fra at han prøvde på et statskupp 6. januar 2021, og vi tar avstand fra at Børge Brende står bak drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe. Vi tar ikke avstand fra konspirasjonsteorien om at økt globalisering kan gi negative virkninger for Norge. Det burde siste års strømpriser være et godt eksempel på. Så gjenstår spørsmålet. Hvilke konspirasjonsteorier tar Dagen avstand fra, og hvilke gjør dere det ikke?

Del dette