Hva har vi mistet i Norge de siste 10 år ?

Eva IreneFamilie, Innenriks

Norge

Norge

Norge. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk vokse opp på 60 tallet, mens det var lov å be Fader vår og til og med synge salmer på skolen. Hva opplevde jeg så i vårt nye årtusen, jo, jeg fikk ikke flere vakter i en bolig for psykisk utviklingshemmede i en norsk kommune, fordi jeg hadde satt på TV`en slik at beboerne kunne få høre på gudstjenesten mens de spiste frokost.

I tillegg var klagen mot meg at jeg hadde sunget til en av salmene, noe jeg hadde gjort. (Beboerne ønsket å høre på gudstjenesten. De svarte ja da jeg spurte de.)

Hva har skjedd i disse årene fra jeg vokste opp og til jeg opplevde dette

At det ikke ble godtatt å høre og se på en gudstjeneste og synge salmer i en jobbsammenheng, selv om det var hjemmet til de jeg spurte? Var det fordi jeg spurte beboerne at andre ikke godtok dette? I vårt verdinøytrale samfunn har vi ikke i offentlige sammenhenger lov til å ta initiativ på kristendommens vegne.

Til og med i Kirkens SOS får ikke telefonvaktene lov til å ta initiativ til å fortelle de som ringer inn, om at Jesus er svaret, selv ikke for mennesker som ønsker å ta livet sitt.

I inngangen til pinsen nå i år, hørte jeg det ble sagt på radio at islam er svaret på verdens problemer. Det er altså lov å forkynne det budskapet fritt over eteren i landet vårt, men for all del ikke si at Jesus er løsningen!

Hva har vi så mistet i Norge? Blant mye annet, så har vi mistet en god del av vår religionsfrihet. Vi har mer og mer blitt påtvunget at det å tro på Jesus er en privatsak, noe det ikke er. Når vi tror på Jesus og vil gjøre det han sa; han som ba oss om å gå ut å fortelle om han til alle folkeslag, så er det ikke en privatsak slik som Arbeiderpartiet har hevdet at det er! (Se Edv. Bull, nestformann i Det norske Arbeiderparti sin bok: Kommunisme og religion, utgitt i 1923.) De har da ikke definisjonsmakten på noe de ikke vil tro på engang!

Det sekulariserte Norge har skjøvet muslimene foran seg i kampen om å avkristne landet vårt.

Det er en kjent sak at Arbeiderpartiet tidlig på 1900-tallet satte opp en strategi for å avkristne Norge. Noe de har lyktes med. Har det gjort Norge til et bedre land å bo i? Mitt svar på det er nei.

I min barndom trengte vi ikke å låse dørene og bilene våre. Det var trygt å bo i Norge! Legg merke til hvordan det går dere anbefaler Skriften oss. Vi høster hva vi sår! Et samfunn som ikke vil bekjenne seg til Den treenige Gud (Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd) får ikke lenger den beskyttelsen som vi tidligere hadde, når vi satte Gud  og Jesus på dagsorden.

Til og med kirkene våre har nå blitt overtatt av en falsk lære som ikke stemmer med Skriften. Hvis vi har tenkt å fortsette slik, ligger Norge tynt an!

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.fra Fedrelandssalmen

Vi har fått hørt så mange ganger at vi må være tolerante! Kanskje det nå er på tide at de som kaller oss kristne intolerante, viser toleranse overfor oss? I dag opplever kristne kamp om samvittighetsfrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet.

Partiet De Kristne sin ideologi er dypt forankret i Bibelen og det judeo-kristne verdensbildet. Vi sier nei til sharialover i vårt kjære land Norge. Vi vil ikke tillate hijab på norske uniformer og i grunnskolen, og heller ikke niqab i det offentlige rom. Det er nok land i denne verden fra før, med slike ideologier. La oss heller stå støtt forankret i vår 1000-årige kristne arv som har gjort dette landet så godt å bo i.

Eva Irene Kosberggrind

Fylkesleder for PDK Hedmark

Del denne posten

Del dette