Hvorfor bør verdikonservative velgere stemme på PDK!

Tom HenriksenPDK, StortingsvalgLeave a Comment

Plan eller markedsøkonomi

Hvorfor stemme på PDK!

Partiet De Kristne «PDK» er allerede et nasjonalt parti. Med etablerte lokallag og fylkeslag i hele landet.

Partiet De Kristne er et landsdekkende politisk parti, som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten for alle i den kristne tro og lære.

Under vil jeg vise til noen av de politiske sakene som er viktige for oss i partiet, og som jeg også tror er viktige saker for deg som er verdi – konservativ. Eller som lurer litt på hvilket parti du skal stemme på til stortingsvalget i 2021.

PDK er i dag representert i 7 kommuner og 1 fylke, og opplevde en stor økning av stemmer i kommune – og fylkes valget i 2019. Denne økningen vil vi skal fortsette til stortingsvalget i 2021, og få et nytt parti på stortinget!.

Les vårt program, og hvis det samsvarer med dine visjoner – meld deg inn i dag!

Frihet og trygghet for alle

For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet vi har fått, med gode vilkår for personlig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet. Og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre. At vi skal åpne opp for kreativitet og virketrang. At du som vil skape noe, får størst mulig frihet til å gjøre nettopp det

PDK har et meget godt ungdomsparti «DKU» De Kristnes Ungdom som du kan komme i kontakt med på stand og arrangementer i hele landet. Et ungdomsparti som er aktivt med i skoledebattene rundt om i landet. Skolering skjer fra du melder deg inn i DKU til du går over til PDK. Fra sentralt av står skolering høyt. Og det inviteres til skolering flere ganger i året. Skoleringen skjer også i lokallag og fylkeslag. Så vil du lære mer om politikk og hva det betyr å være konservativ i dagens samfunn er PDK alternativet å velge.

PDK tar også sterk avstand fra totalitære idelogier.

Enten det være seg nazisme, radikale religiøse ideologier eller kommunisme.

PDK vil stanse migrasjonsbølgen til Europa og prioritere hjelp i nærområdene.

PDK vil skille mellom flyktninger og innvandrere. PDK vil stramme inn familiegjenforening, forby fetter-/kusine-ekteskap, fastsette 24 års aldergrense for å hente ektefelle fra opprinnelseslandet, og heve terskel for oppnåelse av norsk statsborgerskap

Les også  PDK mener det er en ukultur blant eliten

PDK vil ha full norsk kontroll over norske naturressurser, inkludert vind og vannkraft. Det betyr også et klart Nei til EU medlemskap. PDK ønsker også å forlate EØS avtalen, og erstatte den med bilaterale avtaler. Når vi ser hva Britene fikk til, kan vi i Norge få til en mye bedre avtale utenfor EU, og slippe den overnasjonale styringen dem legger opp til gjennom EØS avtalen.

PDK ønsker å styrke forbrukernes rettigheter på nett og i butikk, gjennom et enklere regelverk for retur, klage og feil ved varer. Der vi samtidig styrker personvernet og ytringsfriheten digitalt.

PDK mener også at hele landet må tas i bruk, spesielt ser vi med bekymring på utviklingen for våre fiskere, og våre kystkommuner. Der arbeidsplasser settes ut til andre land før vi importerer dem tilbake. Dette er ikke noe vi ser på som bærekraftig over tid. Kvotesystemet må også revideres og forenkles slik at det kommer det norske folk til gode. Det vil si at kvoter ikke skal kunne selges/gis ut av landet, uten at det norske fiskeriet er blitt prioritert.

PDK Vil fortsette lettingen etter olje og gass på norsk sokkel, fram til vi som samfunn besitter en bærekraftig erstatning.

PDK ser også det som naturlig at Norge fortsetter sitt medlemskap i NATO, og øker landets forsvarsbudsjett til 2% av BNP så raskt som mulig.

Tydelig støtte til Israel

Som det eneste fungerende demokratiet i området, fortjener Israel vår fulle støtte.

I tillegg til overnevnte saker er det viktig å få med seg at PDK vil fjerne bompenger, fjerne eiendomsskatten, fjerne fylkeskommunen og la kommunene overta flere av oppgavene. Dette øker det lokale demokratiet, og reduserer byråkratiet. Som igjen vil gi oss laverer skatter.

Dette er noen av hovedpunktene som gjør at jeg vil anbefale deg som leser dette om å bli med i PDK. Slik at vi sammen kan sørge for at vi kan fortsette å leve i frihet og trygghet, også i framtiden. Sammen kan vi gå imot påvirkningen fra den ekstreme globaliseringen som foregår, og forsvare nasjonalstaten og kjernefamilien i Norge i årene som kommer.

Del dette