Hvorfor gi din stemme til PDK i år

Tom HenriksenPDK, ValgLeave a Comment

Næringslivet

Hvorfor gi din stemme til et verdikonservativt parti

Verdikonservative ønsker å bygge et samfunn på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet og frihet for enkeltmennesket, og et praktisk ansvar for sin neste. Samtidig som man fører en politikk som ønsker å bevare naturen. Et humant og omsorgsfullt samfunn, og individets verdi og verdighet. Vi trenger å ivareta og beskytte vår nasjonalstat. Men samtidig sørge for en god integreringspolitikk etter at vi har sagt nei til massemigrasjon. Samtidig må vi ta vare på og fremme den kristne kulturarv som har bygget vår nasjon.

Som et rikt land høyt i nord

Trenger vi å ta vare på våre gudgitte naturressurser og sørge for at disse oppgraderes som våre vannverk. Derved kan vi redusere avgifter og skatter på ren energi og generelt. Vi trenger å bruke våre innovative bedrifter til å finne en løsning på plast i hav og elver her til lands og utenfor våre grenser. Utnytte havkraft og se på naturlige alternative energi-kilder som ikke raserer vår fantastiske natur slik vindturbiner gjør.

Skolen trenger en reform og ikke lapping som er dagens løsning fra de etablerte partiene. Vi ser at man prøver å fjerne fag, gjennom å gjøre disse frivillige. Et samfunn bygges på historien, og vi lærer av historien for å ikke gjenta våre feil fra tidligere. Fjernes historien fra samfunnets bevissthet, fjernes også grunnlaget for vår nasjon.

De eldre som har vært med på å bygge opp velferdsnasjonen vår

Må få mulighet til å bli eldre sammen og ikke splittes når en eller begge trenger hjelp. Det minste vi kan gi våre eldre er et riktig og næringsrikt kosthold og en verdig pleie i livets siste fase. Ikke minst må våre pensjonister få lov til å leve et godt liv med en pensjon man kan leve av.

Vi eier ikke vårt eget land i dag, dette fordi staten regulerer og kontrollerer landet vårt gjennom lovverket og overnasjonale avtaler som EØS avtalen. Vi eier ikke fruktene av vårt arbeid, de skal forvaltes og fordeles av en stor stat, som til tider bruker oss skattebetalere som et utømmelig gullkort. Vi eier ikke vår egen eiendom, det vet alle som har forsøkt å bygge ut eller på huset vårt eller har prøvd å sette opp et hus for sine barn på gården eller annen eiendom vi eier. Dette må endres og vi må igjen få lov til å eie vårt eget land og eiendom.

Ytringsfriheten følger som en konsekvens av eiendomsretten, og når eiendomsretten i det store og hele er avskaffet, så blir det kun en parentes at vi mister ytringsfriheten samtidig. Vi ser i dag at enkelte grupper i samfunnet finner sammen for å stilne de stemmer dem ikke er enig med. Det triste er å se at storsamfunnet gir etter for press fra disse gruppene og det offentlige ordskiftet blir til slutt en enveiskommunikasjon. Vi trenger en åpen debatt rundt alle temaer, for i mørket gror misnøyen godt.

Dette er bare noen av grunnene til at vi trenger flere verdikonservative politikere inn på stortinget etter 13. September i år.

Del dette