Hvorfor prioriteres Fornebu foran store befolkningsgrupper i indre Oslo?

AdminInnenriksLeave a Comment

Hva gjør at Fornebu få T-bane når det ikke foreligger tilsvarende planer for St. Hanshaugen, Ullevål sykehus, Torshov, Grünerløkka, Sagene, Bjølsen og Sandaker?

På Fornebu har man planer om totalt 11.000 boliger (33.000 beboere?) og 25.000 arbeidsplasser.

Mens disse andre, nevnte bydeler til sammen har ca. 150.000 beboere og langt flere arbeidsplasser.

I tillegg har Ullevål sykehus alene 8000 ansatte, 300.000 årlige polikliniske konsultasjoner, innlagte pasienter og mange besøkende. Men kollektivt er sykehuset bare tilknyttet sentrum med en trikk.

PDK Oslo ønsker at det må gjøres en utredning for kost/nytte av Fornebubanen.

Bør linjen bare å knytte dette nye boligområdet til skinnegående, offentlig kommunikasjon – altså til Lysaker stasjon? Derfra kommer man hurtig både vestover og til sentrum og andre offentlige kommunikasjoner. Strekningen fra Lysaker til Skøyen er planlagt med EN stasjon før Skøyen, og deretter går banen under ubebodde områder i Vigelandsparken til Majorstuen.

PDK Oslo ønsker at ressursene bør settes inn der hvor de kommer mest til nytte. Dette er kanskje nettopp der de store befolkningsgruppene bor, og hvor det i dag er elendige offentlige kommunikasjonstilbud.

PDK Oslo foreslår to linjer:

Fra sentrum til Ullevål stadion – med stasjoner på Bislett, St. Hanshaugen, Adamstuen, Ullevål Sykehus og Ullevål Hageby.

Fra sentrum til Nydalen – med stasjoner på Grünerløkka, Torshov, Sagene, Bjølsen og Sandaker.

Dette alternativ gir et tilbud om hurtig, skinnegående, underjordisk kollektivtrafikk til langt flere mennesker enn Fornebubanen, og vil redusere behovet for trikker, busser og biler i området radikalt. PDK Oslo mener at dette ser ut som en vesentlig bedre bruk av offentlige midler enn å føre Fornebubanen lengre enn til Lysaker stasjon.

Del dette