Ikke misbruk norsk ungdom

Øystein Bjøndal LundDKU, Israel, UtenriksLeave a Comment

Ungdom

Hvis enhver krig har minimum to sider

Vil det være lurt å sørge for at alle sider er med dersom man skal begynne å snakke om fred og forsoningsløsninger.

I sin frekkhet har Operasjon Dagsverk hoppet over dette ved å kun henvende seg til den ene parten av ungdom, samtidig som de komplett ignorerer den andre. Dette kommer fram på aller første side i den godkjent søknaden fra KFUK/KFUM, som i år gjør at norsk ungdom i hele Norge tvinges til å ta del på en bestemt side i en særdeles betent konflikt.

For å toppe det hele

Er det heller ikke noen balanse i hvordan konflikten beskrives i søknaden eller den senere tilhørende flyeren. Vanlig vis vil det være et poeng å trekke fram hva urett som er blitt begått av begge parter i en konflikt. Dette blir gjort for å sikre en ærlig åpenhet som man videre kan bygge den ønskede freden på.

Denne ryddige nøkternheten hopper Operasjon Dagsverk komplet over da de kun fokuserer på urett gjort av en av partene.

Den andres parts skap med skjeletter får uåpnet stå i fred.

Uten å påberope meg å være fredsdiplomat eller fredsmekler så er det vanlig godt norsk sundt bondevett å være åpen om urett gjort på begge sider dersom man ønsker å løse en konflikt eller skape fred.

Tilbake til den norske ungdommen. Er alle disse ovennevnte momentene noe som kommer til å bli luftet for ungdommen i forbindelse med at de tvinges ut i Operasjon Dagsverk?
I følge søknaden til KFUK/FKUM og den senere lagde flyeren er svaret nei.

Det hele blir rett ut en galskap

Hvor vi kommer til å se norsk ungdom bli brukt til å samle inn politisk motiverte bistandspenger som senere skal spyles inn i et terrorregime som undertrykker egen befolkning.
De norske ungdommene som av diverse grunner ikke vil være med på dette politiske bistandssirkuset eller som ikke lykkes med å samle inn nok bistandspenger bøtelegges med å måte betale fra egen lomme.

Av den grunn høver det seg med et nei til årets Operasjon Dagsverk. Ikke la norsk ungdom bli en tvungen og mulig bøtelagt brikke i andres politiske maktspill. Det minner for mye om barnearbeid. Utdanningsminister Jan Tore Sanner og bistandsminister Nikolai Astrup, gripe inn.
Tiden er overmoden for å sette en stopper for denne typen politisk dreven bistand og da særlig når den bruker skolen som arena.

Norske skoler

Boikott årets Operasjon Dagsverk som misbruker både dere selv og elevene deres ved å gjøre dere til sin egen plattform. Verken skole, elev eller bistand skal tvinges til politisk partiskhet i andres politiske spill. Til dere elever som leser dette og ønsker å gjøre noe med bistandssirkuset, dere risikerer å få tredd ned over hodet, ta kontakt med DKU på: ung@dekristne.no eller meld dere inn via innmelding@dekristne.no.

Geir Olav Tungland
Leder DKU

 

Del dette