Innvandrerfientlig, eller…

RedaksjonenInnenriks, UtenriksLeave a Comment

Innvandrerfientlig

Er PDK Innvandrerfientlig, eller…

Innvandring er et aktuelt tema som det naturligvis er stor interesse rundt. Hvor stor innvandring Norge skal ha, er det ulike meninger rundt. Det har vært antydet 10.000 pr år. I tillegg kommer familiegjenforening. Synes vi dette er for mange, tas stempelet med innvandrerfientlig, og gjerne også rasist, frem. Dette stempelet står klart på skrivebordet til enhver tid.

Partiet De Kristne (PDK)

Blir gjentatte ganger kritisert i kommentarfeltene. PDK er visst innvandrerfientlige, er seg selve gode nok, driver falsk kristendom, for å nevne noe. Det er lite moro å få slike alvorlige beskyldninger, spesielt siden jeg er folkevalgt for PDK. Det går på partiet generelt, men likevel. Jeg føler behov for å forklare litt av PDK sin politikk og tanker rundt dette siden PDK vil ha en streng innvandringspolitikk. Håper det kan være opplysende.

PDK vil sikre landegrensene og ha en god kontroll med alle passeringer over grensene. Vi vet at det er mye terror og mange med uærlige hensikter. Disse bør stoppes på grensa før de slipper inn i landet vårt.

PDK sin politikk

På dette feltet er å kunne hjelpe flest mulig. Det er ikke slik at PDK ikke bryr seg om flyktningene, og de som trenger hjelp. PDK vil faktisk hjelpe så mange som mulig. Ikke «bare» 10.000, men kanskje 20 ganger flere for samme summen. Derfor mener PDK at mennesker bør hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for dem det gjelder, og deres familier. Pengene som overføres bør gå igjennom lokale anerkjente hjelpeorganisasjoner som kan bruke disse på best mulig måte. Veldig mange flere kan hjelpes i sine nærområder. Der rekker midlene mye lenger enn de gjør i Norge. Det er mange syke og svake mennesker som aldri klarer å flykte. Disse ønsker PDK i større grad å hjelpe flere av, enn de som på ulike måter er sterke nok til denne farlige reisa.

Ved å hjelpe flere i nærområdene, blir flyktningestrømmen redusert. Det betyr mindre tap av liv siden de livsfarlige fluktrutene med båt vil avta. De syke og svake får hjelp, og familier kan bo sammen uten å bli splittet. Videre kan infrastrukturen bygges opp igjen.

Les også  Israel fortjener vår støtte i dag og i framtiden

Konsekvensene av å ta imot mange innvandrere kan bli store.

Utbetalingene av sosial stønad øker og legger mer press på sosialbudsjettet. Dette må derfor økes. Inntektene blir ikke nødvendigvis i samsvar med dette, fordi det blir flere uten arbeid og som skal ha hjelp. Dette fører igjen til, som det tidligere har vært antydet, at skattenivået i Norge må økes vesentlig. Det antas at i 2025 må hver innbygger betale 10.000 kroner mer i skatt! Når vi samtidig har stor utvikling på det tekniske området, blir det mindre behov for menneskelig arbeidskraft, siden automatiseringen øker.

Videre vil folketallet øke drastisk.

Familiegjenforening vil utgjøre mye av dette. Samtidig omdisponeres jordareal, og matjord, om til andre formål. Dette betyr at flere munner skal mettes, men det blir mindre og mindre areal å dyrke maten på. Kjøttproduksjon er på vei til å bli en trussel mot klima og miljø, påstår miljø – og klimaforkjemperne. Dette som i alle år har vært viktig for å overleve før, blir nå en trussel. Dette er umulig å forstå. Norge er allerede avhengig av import av korn, og andre matvarer, siden selvforsyningsgraden er på 38%. Ved stadig økende folketall, og stadig omdisponering av landbruksareal, vil denne prosenten stige og ikke minke.

Jeg mener ikke at PDK sin politikk er rasistisk, ukristelig, innvandrerfientlig, osv., i lys av dette. PDK vil hjelpe flest mulig ved å øverføre midler til nærområdene for å hjelpe også de som aldri klarer å komme til Norge. Ved å tenke konservativt, kan vi unngå det som må komme med dagens politikk. Den vil føre til at velferdsstaten vil forsvinne slik vi kjenner den. Mangel på mat fører til tilstander vi må unngå. For mange som skal ha økonomisk hjelp i forhold til statens inntekter, fører til høyere skatt og mer avgifter.

PDK er partiet som vil ta vare på samfunnet vi har, videreføre den judeo-kristne arven, ta imot flyktninger som har reelle behov for beskyttelse, som eksempelvis konvertitter. PDK vil beskytte landegrensene og bygge opp forsvaret til nødvendig størrelse, ha mer politi i gatene og gjøre rettstaten tryggere.

Lars-Kåre Katla, Folkevalgt (PDK)

Del dette