Israel er i våre hjerter

AdminIsraelLeave a Comment

Israels ambassadør

Israel i våre hjerter.

President Trump har i sannhet endret den politiske arena på mange områder. Spesielt i for hvordan man ser på Israel og hvor ambassaden skal ligge.  Om man liker ham eller ikke, er det forfriskende med en statsleder/politiker som holder det han lover og som gjør det han sier. Det burde være en vekker for vestens nye klasse av karrierepolitikere.

Ikke minst når det kommer til Israel og Midtøsten har President Trump vist seg troverdig. USA flyttet sin ambassade til Jerusalem slik han lovet, og dermed anerkjenner Israels legitime rett som stat til å velge sin egen hovedstat. Det burde være et betydelig problem for både FrP og KrF som har lovet sine velgere det samme at de straks etter USAs implementering av Trumps valgløfte, ilte ut i media og sa at de har ingen intensjon om å gjøre det de har lovet. Partiet De Kristne vil flytte Norges ambassade til Jerusalem, punktum.

USA har videre anerkjent Golanhøydene som israelsk

, og i tillegg bekreftet det åpenbare etter internasjonal rett at jøder har rett til å bo i Judea og Samaria. Jødene er faktisk urbefolkning i Judea og Samaria. Følgelig å argumentere for at dette skal være «judenrein» slik den Palestinske Selvstyremyndighet (PA) gjør, er i verste fall ren antisemittisme og i beste fall kunnskapsløshet.

I debatten om PAs misbruk til terror av internasjonal finansiering, kommer regjeringen Erna Solberg til kort. Det er alarmerende at Utenriksminister Eriksen Søreide ikke stanser norsk finansiering av PA. Partiet De Kristne vil trekke Norge fra giverlandsgruppen og stanse all utbetaling av norske midler til terror. Det er hjelpeløst av en utenriksminister å erkjenne at midler misbrukes men samtidig hevde at norske midler ikke misbrukes. Det er ikke en utenriksminister verdig.

I den arabiske verden, i Afrika og ellers i verden er det en nyorientering til Israel som pågår. Midtøsten står i brann, men lille Israel opprettholder fred og demokrati. Israel fortjener all vår støtte noe som også arabere, muslimer, kristne, beduiner, drusere og alle andre borgere av staten og regionen vil tjene på. Den antisemittiske drivkraften i BDS bevegelsen må avkles og stanses. Når det, primært i Europa, igjen ropes om å boikotte jødene, vekkes vonde minner fra en nær fortid. Vårt svar er løp og kjøp israelske varer. Vår støtte til demokratiet Israel er urokkelig.

Snart ringes julen inn.

Jesus ble født i en stall i Betlehem. Fra å være en jødisk by, Davids stad, utviklet Betlehem seg gjennom århundrene til å bli en arabisk by med en betydelig majoritet av kristen befolkning helt opp til moderne tid. Slik demografien har utviklet seg i takt med den politiske utviklingen er det snart et spørsmål om der forblir kristne igjen i Betlehem, slik de har blitt redusert i Ramallah. Og det er ikke jødenes skyld at kristne flytter ut fra de arabiske byene. Vi trenger en realitetsdebatt også i Europa om kristnes livsvilkår under islam.

Vårt håp om fred må plasseres der det hører hjemme, hos Fredsfyrsten selv. Fra Betlehem går budet ut om håpet for fred, forsoning og gjenopprettelse. Måtte denne julen bli fredfull for både jøde, muslim og kristen.

Erik Selle, Partileder PDK 

Del dette