Ja til et oppgjør med arkitekturen

RedaksjonenInnenriksLeave a Comment

Det er et stort engasjement i befolkningen når det gjelder arkitektur, byutvikling og kulturhistoriske bygg

Den siste tiden har vi sett dette spesielt i sosiale medier gjennom Arkitekturopprøret Norge. De ønsker et større engasjement fra politikerne og at det gjøres noe for å stoppe den negative utviklingen av blant annet arkitekturen på nybygg.

Partiet De Kristne er opptatt av at omgivelsene må skape trivsel i by og bygd. Omgivelsene påvirker folks lykkefølelser som igjen har innvirkning på livskvaliteten. Vi mener derfor at det er viktig å se på hva forskningen sier om hva det er med omgivelsene som gjør at folk trives, og at innbyggerne må få mulighet til medvirkning. En studie fra NMBU i 2020 viser at folk flest ikke trives med moderne arkitektur der bygningene preges av asymmetri og består av materialer som glass, stål og betong. Men foretrekker tradisjonell arkitektur med bruk av naturmaterialer, symmetri og ornamenter. Vi er derfor positive til økt bruk av tradisjonell arkitektur.

Det bør fortsatt være en variasjon i bruk av stilarter.

Men vi ønsker en samlet byutviklingsplan hvor arkitekturen sees i sammenheng. Nybygg må ikke komme i konflikt med eksisterende bygg eller bebyggelse. Men bør bygges i en stil som harmonerer med omgivelsene og i samme stilart som omkringliggende bygninger. Norske kulturminner og historiske merkebygg som har verdi for befolkningen må tas vare på. For økt trivsel og av hensyn til miljøet. Mener vi også at det bør være et krav om grønne lunger i byer og tettsteder. Disse må utformes på en måte som ivaretar innbyggernes behov for avslapning og aktivitet, og som bidrar til å ivareta det biologiske mangfoldet på en best mulig måte.

Les også  KrF har hatt en langvarig nedgang i oppslutning over et par tiår

 

Krevet av Iren Nordheim, 3.-kandidat Partiet De Kristne, Nordland
Del dette